• Suosittelisin sote-webinaareja Lehti ja kumppaneiden pitkän kokemuksen ja asiantuntemuksen perusteella. Sain ajankohtaista ja ajantasaista tietoa lainsäädännöstä ja sen soveltamisesta.”
 • Kouluttaja oli hyvin perehtynyt asioihin vammaispalvelujen näkökulmasta ja koulutuksesta saa syvällistä tietoa, eikä vain yleisellä tasolla.”
 • Sote-webinaari tarjosi kohdennettua ja syvennettyä tietoa aiheista, jotka ovat omassa työssäni keskeisiä.”
 • Oli helppo osallistua, kun koulutuksen kesto oli sopivan mittainen ja hinta on kohdallaan.”

KOULUTUKSEMME ovat ajankohtaisia ja sote-ammattilaisten tarpeisiin mietittyjä kokonaisuuksia. Koulutustarjonnastamme löytyy eri laajuisia koulutuksia lyhyemmistä webinaareista pidempiin koulutussarjoihin. Koulutuksiin voivat tulla niin vasta-aloittaneet kuin kokeneemmatkin sote-ammattilaiset.

KOULUTTAJINA toimivat Lehti ja kumppaneiden asiantuntijat.

ILMOITTAUDU mukaan viimeistään kolme päivää ennen koulutusta. Saat sähköpostiisi linkin liittymistä varten ja koulutusmateriaalin päivää ennen koulutusta. Pidätämme oikeuden peruuttaa koulutuksen, jos osallistujia on vähän.

RYHMÄALENNUS mahdollistaa suuremmankin joukon osallistumisen! Kysy ryhmäalennusta sähköpostitse koulutukset@lehtijakumppanit.fi

AIKAISEMPIEN KOULUTUSTEN tiedot löydät täältä.

Koulutukset

Sote-hankinnat ja valvonta

Webinaarin kellonaika Klo 9-16

Sote-palveluiden asiakaslähtöinen hankinta / Järjestäjä: Tietosanoma

Koulutuksessa käsitellään kattavasti sosiaali- ja terveyspalveluhankinnan kilpailuttamisen säännöt ja toteutus. Päivän aikana käymme perusteellisesti läpi hyvinvointialueita koskevan lainsäädännön vaikutukset ostopalveluiden hankintaan. Perehdymme case-esimerkein sosiaali- ja terveyspalvelun joustavan hankinnan toteuttamiseen ja dynaamisen hankintajärjestelmän käyttöön.

Koulutus perehdyttää osallistujansa siihen, miten asiakkaiden erityistarpeet huomioidaan ja miten hyvinvointialueen pitää valvoa ja ohjata ostopalveluntuottajiaan. Koulutuksessa käsitellään tiiviisti myös uuden sosiaali- ja terveyspalveluiden valvontalain tuomat muutokset.

Kenelle: Koulutus on tarkoitettu sote-hankintoja tekeville tai niihin kouluttautuville hankinnan ammattilaisille. Koulutus sopii myös sote-hankintojen valmisteluun osallistuville sote-ammattilaisille, jotka haluavat perehtyä hankinnan toteuttamiseen.

Kouluttaja: Asiantuntija, OTM Susanna Lehti, Lehti & CO

Hinta: Etäkoulutuksen hinta 640 € + alv 24 %

Ryhmäalennus: Joka kolmas osallistuja samasta organisaatiosta vain 240 € + alv 24 %

Webinaarin kellonaika Klo 9-16

Ilmoittaudu

Webinaarin kellonaika Klo 9-15

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta uudistuu

 • Hyvinvointialueen velvollisuus ostopalveluntuottajiensa valvontaan
 • Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta
 • Hyvinvointialueen ja palveluntuottajan omavalvonta ja sen toteutus

Uutta lakia sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta sovelletaan 1.1.2024 lähtien. Uuden lain myötä sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta ja sitä koskevat säännöt yhtenäistyvät ja muuttuvat. Muutoksia tulee niin palveluntuottajien rekisteröintivelvoitteeseen, seuraamuksiin kuin omavalvontaankin. Myös hyvinvointialueiden rooli muuttuu ja keskittyy jatkossa omien yksiköiden omavalvontaan ja ostopalveluntuottajien valvontaan.

Koulutuksessa käydään perusteellisesti läpi uuden valvontalain mukainen viranomaisvalvonta sekä tarkastellaan, millaisia tehtäviä ja vastuita uusi laki tuo hyvinvointialueille. Koulutuksessa käydään myös läpi, miten hyvinvointialueen valvontavastuu kannattaa huomioida hankintasopimuksissa.

Kenelle: Koulutus sopii erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon valvojille, esimiehille ja päälliköille sekä asiantuntijoille, jotka tarvitsevat työssään valvontaa koskevia tietoja.

Kouluttaja: Asiantuntija, OTM Susanna Lehti, Lehti & CO

Hinta: 320,00 € (alv 0 %)

Ryhmäalennus: 5–7 henkilön ryhmä 192 €/hlö | 8–15 henkilön ryhmä 160 €/hlö | 16–19 henkilön ryhmä 128 €/hlö. Yli 20 henkilön ryhmien osalta tiedustelut sähköpostitse: koulutukset@lehtijakumppanit.fi

Webinaarin kellonaika Klo 9-15

Ilmoittaudu

Webinaarin kellonaika Klo 9-15

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta uudistuu

 • Hyvinvointialueen velvollisuus ostopalveluntuottajiensa valvontaan
 • Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta
 • Hyvinvointialueen ja palveluntuottajan omavalvonta ja sen toteutus

Uutta lakia sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta sovelletaan 1.1.2024 lähtien. Uuden lain myötä sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta ja sitä koskevat säännöt yhtenäistyvät ja muuttuvat. Muutoksia tulee niin palveluntuottajien rekisteröintivelvoitteeseen, seuraamuksiin kuin omavalvontaankin. Myös hyvinvointialueiden rooli muuttuu ja keskittyy jatkossa omien yksiköiden omavalvontaan ja ostopalveluntuottajien valvontaan.

Koulutuksessa käydään perusteellisesti läpi uuden valvontalain mukainen viranomaisvalvonta sekä tarkastellaan, millaisia tehtäviä ja vastuita uusi laki tuo hyvinvointialueille. Koulutuksessa käydään myös läpi, miten hyvinvointialueen valvontavastuu kannattaa huomioida hankintasopimuksissa.

Kenelle: Koulutus sopii erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon valvojille, esimiehille ja päälliköille sekä asiantuntijoille, jotka tarvitsevat työssään valvontaa koskevia tietoja.

Kouluttaja: Asiantuntija, OTM Susanna Lehti, Lehti & CO

Hinta: 320,00 € (alv 0 %)

Ryhmäalennus: 5–7 henkilön ryhmä 192 €/hlö | 8–15 henkilön ryhmä 160 €/hlö | 16–19 henkilön ryhmä 128 €/hlö. Yli 20 henkilön ryhmien osalta tiedustelut sähköpostitse: koulutukset@lehtijakumppanit.fi

Webinaarin kellonaika Klo 9-15

Ilmoittaudu

Webinaarin kellonaika Klo 9-15

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta uudistuu

 • Hyvinvointialueen velvollisuus ostopalveluntuottajiensa valvontaan
 • Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta
 • Hyvinvointialueen ja palveluntuottajan omavalvonta ja sen toteutus

Uutta lakia sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta sovelletaan 1.1.2024 lähtien. Uuden lain myötä sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta ja sitä koskevat säännöt yhtenäistyvät ja muuttuvat. Muutoksia tulee niin palveluntuottajien rekisteröintivelvoitteeseen, seuraamuksiin kuin omavalvontaankin. Myös hyvinvointialueiden rooli muuttuu ja keskittyy jatkossa omien yksiköiden omavalvontaan ja ostopalveluntuottajien valvontaan.

Koulutuksessa käydään perusteellisesti läpi uuden valvontalain mukainen viranomaisvalvonta sekä tarkastellaan, millaisia tehtäviä ja vastuita uusi laki tuo hyvinvointialueille. Koulutuksessa käydään myös läpi, miten hyvinvointialueen valvontavastuu kannattaa huomioida hankintasopimuksissa.

Kenelle: Koulutus sopii erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon valvojille, esimiehille ja päälliköille sekä asiantuntijoille, jotka tarvitsevat työssään valvontaa koskevia tietoja.

Kouluttaja: Asiantuntija, OTM Susanna Lehti, Lehti & CO

Hinta: 320,00 € (alv 0 %)

Ryhmäalennus: 5–7 henkilön ryhmä 192 €/hlö | 8–15 henkilön ryhmä 160 €/hlö | 16–19 henkilön ryhmä 128 €/hlö. Yli 20 henkilön ryhmien osalta tiedustelut sähköpostitse: koulutukset@lehtijakumppanit.fi

Webinaarin kellonaika Klo 9-15

Ilmoittaudu

Salassapito ja tiedonvaihto

Webinaarin kellonaika Klo 9-15

Uusi asiakastietolaki 2024 – mikä muuttuu sote-alalla?

 • Uuden asiakastietolain tarkoitus ja soveltamisala – mikä kaikki muuttuu?
 • Mihin asiakastietoon voi olla käyttöoikeus ja miten asiakastietoja käsitellään hyvinvointialueilla?
 • Miten asiakastietoja käsitellään ja luovutetaan Kanta-palveluissa?

Uusi asiakastietolaki tulee voimaan 1.1.2024. Uusi sääntely tuo mukanaan isoja muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedon käsittelyyn ja tiedon vaihtamiseen eri toimijoiden kesken.

Uusi asiakastietolaki 2024 – mikä muuttuu sote-alalla? -koulutuksessa käydään perusteellisesti läpi uuden asiakastietolain sääntelyn ja lakimuutoksien vaikutukset sosiaalihuollon ammattilaisten käytännön työhön. Koulutuksessa perehdytään yksityiskohtaisesti siihen, kuinka tietoja voidaan uuden asiakastietolain mukaan vaihtaa sosiaali- ja terveydenhuollon välillä ja miten tietoja voidaan luovuttaa sivullisille tai hankkia toisilta viranomaisilta. Koulutuksessa käydään myös läpi asiakastietojen kirjaamisessa tapahtuneet lakimuutokset.

Kenelle: Koulutus sopii sosiaalihuollon asiakastyötä tekeville ja monialaiseen työhön osallistuville henkilöille. Koulutus sopii myös kaikille sosiaalihuollon ammattilaisille, jotka soveltavat työssään asiakastietoja ja tiedonvaihtoa koskevaa lainsäädäntöä.

Kouluttaja: Asiantuntija, OTM Amanda Lindström

Hinta: 320,00 € (alv 0 %)

Ryhmäalennus: 5–7 henkilön ryhmä 192 €/hlö | 8–15 henkilön ryhmä 160 €/hlö | 16–19 henkilön ryhmä 128 €/hlö. Yli 20 henkilön ryhmien osalta tiedustelut sähköpostitse: koulutukset@lehtijakumppanit.fi

Webinaarin kellonaika Klo 9-15

Ilmoittaudu

Webinaarin kellonaika Klo 9-15

Uusi asiakastietolaki 2024 – mikä muuttuu sote-alalla?

 • Uuden asiakastietolain tarkoitus ja soveltamisala – mikä kaikki muuttuu?
 • Mihin asiakastietoon voi olla käyttöoikeus ja miten asiakastietoja käsitellään hyvinvointialueilla?
 • Miten asiakastietoja käsitellään ja luovutetaan Kanta-palveluissa?

Uusi asiakastietolaki tulee voimaan 1.1.2024. Uusi sääntely tuo mukanaan isoja muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedon käsittelyyn ja tiedon vaihtamiseen eri toimijoiden kesken.

Uusi asiakastietolaki 2024 – mikä muuttuu sote-alalla? -koulutuksessa käydään perusteellisesti läpi uuden asiakastietolain sääntelyn ja lakimuutoksien vaikutukset sosiaalihuollon ammattilaisten käytännön työhön. Koulutuksessa perehdytään yksityiskohtaisesti siihen, kuinka tietoja voidaan uuden asiakastietolain mukaan vaihtaa sosiaali- ja terveydenhuollon välillä ja miten tietoja voidaan luovuttaa sivullisille tai hankkia toisilta viranomaisilta. Koulutuksessa käydään myös läpi asiakastietojen kirjaamisessa tapahtuneet lakimuutokset.

Kenelle: Koulutus sopii sosiaalihuollon asiakastyötä tekeville ja monialaiseen työhön osallistuville henkilöille. Koulutus sopii myös kaikille sosiaalihuollon ammattilaisille, jotka soveltavat työssään asiakastietoja ja tiedonvaihtoa koskevaa lainsäädäntöä.

Kouluttaja: Asiantuntija, OTM Amanda Lindström

Hinta: 320,00 € (alv 0 %)

Ryhmäalennus: 5–7 henkilön ryhmä 192 €/hlö | 8–15 henkilön ryhmä 160 €/hlö | 16–19 henkilön ryhmä 128 €/hlö. Yli 20 henkilön ryhmien osalta tiedustelut sähköpostitse: koulutukset@lehtijakumppanit.fi

Webinaarin kellonaika Klo 9-15

Ilmoittaudu

Webinaarin kellonaika Klo 9-15

Uusi asiakastietolaki 2024 – mikä muuttuu sote-alalla?

 • Uuden asiakastietolain tarkoitus ja soveltamisala – mikä kaikki muuttuu?
 • Mihin asiakastietoon voi olla käyttöoikeus ja miten asiakastietoja käsitellään hyvinvointialueilla?
 • Miten asiakastietoja käsitellään ja luovutetaan Kanta-palveluissa?

Uusi asiakastietolaki tulee voimaan 1.1.2024. Uusi sääntely tuo mukanaan isoja muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedon käsittelyyn ja tiedon vaihtamiseen eri toimijoiden kesken.

Uusi asiakastietolaki 2024 – mikä muuttuu sote-alalla? -koulutuksessa käydään perusteellisesti läpi uuden asiakastietolain sääntelyn ja lakimuutoksien vaikutukset sosiaalihuollon ammattilaisten käytännön työhön. Koulutuksessa perehdytään yksityiskohtaisesti siihen, kuinka tietoja voidaan uuden asiakastietolain mukaan vaihtaa sosiaali- ja terveydenhuollon välillä ja miten tietoja voidaan luovuttaa sivullisille tai hankkia toisilta viranomaisilta. Koulutuksessa käydään myös läpi asiakastietojen kirjaamisessa tapahtuneet lakimuutokset.

Kenelle: Koulutus sopii sosiaalihuollon asiakastyötä tekeville ja monialaiseen työhön osallistuville henkilöille. Koulutus sopii myös kaikille sosiaalihuollon ammattilaisille, jotka soveltavat työssään asiakastietoja ja tiedonvaihtoa koskevaa lainsäädäntöä.

Kouluttaja: Asiantuntija, OTM Amanda Lindström

Hinta: 320,00 € (alv 0 %)

Ryhmäalennus: 5–7 henkilön ryhmä 192 €/hlö | 8–15 henkilön ryhmä 160 €/hlö | 16–19 henkilön ryhmä 128 €/hlö. Yli 20 henkilön ryhmien osalta tiedustelut sähköpostitse: koulutukset@lehtijakumppanit.fi

Webinaarin kellonaika Klo 9-15

Ilmoittaudu