Juridiikkaa pintaa syvemmältä.

Lehti ja kumppanit

Lehti ja kumppanit on sosiaali- ja terveystoimen juridiikan ja julkisten hankintojen monipuolinen asiantuntijatoimisto. Tarjoamme kokonaisvaltaiset asiantuntija- ja koulutuspalvelut sote-ammattilaisten, palvelunjärjestäjien ja palveluntuottajien tueksi. Vahvuutemme on sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädännön ja toimintaympäristön syvällinen tuntemus.

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaidemme erityistarpeet huomioivaa ja helposti lähestyttävää juridista asiantuntijapalvelua. Tiimimme koostuu sote-juridiikan, julkisten hankintojen ja viestinnän kokeneista asiantuntijoista. Työskentelemme luottamuksellisesti, asiantuntevasti ja käytännönläheisesti.

Juridinen asiantuntijapalvelumme auttaa löytämään konkreettisia ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja palvelutoiminnan oikeudellisiin ongelmatilanteisiin.

Hankinta-asiantuntijapalvelumme yhdistää sote-lainsäädännön tuntemuksen ja innovatiivisen hankintaosaamisen.

Sote-juridiikan koulutuksemme ovat sote-ammattilaisten tarpeisiin mietittyjä ja tukevat asiakkaidemme henkilöstön jatkuvaa oppimista.

Erityisosaamistamme ovat:

  • Lastensuojelun ja vammaispalvelun juridiikka
  • Sosiaalihuollon yleispalvelujen juridiikka
  • Tietosuoja ja tiedonvaihto
  • Perus- ja ihmisoikeudet
  • Julkiset hankinnat ja sopimusoikeus
  • Sote-juridiikan täydennyskoulutukset sote-alan ammattilaisille