Juridiikkaa pintaa syvemmältä.

Lehti ja kumppanit

Lehti ja kumppanit on sote-juridiikkaan erikoistunut asiantuntijayhteisö. Ratkaisemme sote-palveluiden pieniä ja suuria ongelmia asiakaslähtöisesti ja asiantuntevasti. Vahvuutemme on sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädännön ja toimintaympäristön syvällinen tuntemus.

Juridinen asiantuntijapalvelumme auttaa löytämään konkreettisia ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja palvelutoiminnan oikeudellisiin ongelmatilanteisiin.

Hankinta-asiantuntijapalvelumme yhdistää sote-lainsäädännön tuntemuksen ja innovatiivisen hankintaosaamisen.

Sote-juridiikan koulutuksemme ovat sote-ammattilaisten tarpeisiin mietittyjä ja tukevat asiakkaidemme henkilöstön jatkuvaa oppimista.

Erityisosaamistamme ovat:

  • Lastensuojelun ja vammaispalvelun juridiikka
  • Sosiaalihuollon yleispalvelujen juridiikka
  • Tietosuoja ja tiedonvaihto
  • Perus- ja ihmisoikeudet
  • Julkiset hankinnat ja sopimusoikeus
  • Sote-juridiikan täydennyskoulutukset sote-alan ammattilaisille