Lakimies, OTM

Susanna Lehti

susanna.lehti@lehtijakumppanit.fi

050 5755 961

Susanna Lehti on pitkään kunta- ja yksityisellä sektorilla toiminut sosiaali- ja terveyspalvelujen juridiikkaan ja julkisiin hankintoihin erikoistunut lakimies. Hän on erityisesti perehtynyt vaativiin sosiaalipalveluihin ja sote-palveluhankintojen kilpailuttamiseen. Susanna on toiminut asiantuntijana useissa kuntien ja kuntayhtymien sote-palveluiden järjestämiseen ja ulkoistamiseen liittyvissä järjestelyissä ja kehittämisprojekteissa. Hän on lisäkoulutukseltaan työyhteisövalmentaja ja toimii myös sovittelijana.

 • sosiaali- ja terveystoimen juridiikka
 • julkiset hankinnat ja sopimusoikeus
 • palveluiden järjestäminen ja järjestämistapa
 • hyvän vuorovaikutuksen edistäminen sote-palveluissa

Lakimies, OTK

Liisa Murto

liisa.murto@lehtijakumppanit.fi

040 771 6988

Liisa Murto on kokenut sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädäntöön ja sote-palveluiden järjestämiseen perehtynyt lakimies. Hän on tehnyt pitkän uran järjestökentällä ja hänellä on monipuolinen kokemus lainvalmistelusta ja edunvalvontatyöstä. Liisan osaamista ovat erityisesti vammaislainsäädäntöön, itsemääräämisoikeuteen ja tietosuojaan liittyvät kysymykset. Liisa on kokenut ja pidetty kouluttaja. Erityisesti kiitosta ovat saaneet Liisan tietosuojatyöpajat ja koulutukset itsemääräämisoikeudesta. Hän on THL:n vammaispalvelun käsikirjan lakiryhmän jäsen.

 • vammais- ja kehitysvammapalveluiden lainsäädäntö
 • itsemääräämisoikeus ja rajoitustoimet
 • sosiaalipalveluiden järjestäminen ja päätöksenteko
 • tietosuoja ja salassapito

Oikeusnotaari, avustava lakimies

Amanda Lindström

amanda.lindstrom@lehtijakumppanit.fi

Amanda on oikeusnotaari ja toimii avustavana lakimiehenä. Hän on kiinnostunut erityisesti julkisista hankinnoista sekä perusoikeusjuridiikasta sote-alalla. Amandan vahvuutena on monipuolinen kokemus asiakaspalvelu- ja järjestötehtävistä erikokoisissa organisaatioissa.

 • juridiset selvitys- ja taustatyöt
 • julkisiin hankintoihin liittyvät tehtävät
 • viestintä
 • hallinnolliset tehtävät

Lakimiesharjoittelija, oik. yo

Sarianne Hirvonen

sarianne.hirvonen@lehtijakumppanit.fi

Sarianne on oikeustieteen ylioppilas ja toimii lakimiesharjoittelijana. Hän on toiminut aiemmin useamman yksityisen terveyspalveluntarjoajan palveluksessa taloushallinnon tehtävissä ja on erityisesti kiinnostunut sote-juridiikkaan ja sote-palveluiden kilpailuttamiseen liittyvistä kysymyksistä. Sarianne on lisäksi kiinnostunut kansainvälisestä oikeudesta ja on vapaa-ajallaan aktiivisesti mukana kansainvälisessä järjestötoiminnassa.

 • juridiset selvitys- ja taustatyöt
 • julkisiin hankintoihin liittyvät tehtävät
 • viestintä
 • hallinnolliset tehtävät