Susanna Lehti

Juristi, OTM, osakas

Susanna Lehti

susanna.lehti [at] lehtijakumppanit.fi

050 5755 961

Susanna Lehti on pitkään kunta- ja yksityisellä sektorilla toiminut sosiaali- ja terveyspalvelujen juridiikkaan ja julkisiin hankintoihin erikoistunut juristi. Hän on erityisesti perehtynyt vaativiin sosiaalipalveluihin ja sote-palveluhankintojen kilpailuttamiseen. Susanna on toiminut asiantuntijana useissa kuntien ja kuntayhtymien sote-palveluiden järjestämiseen ja ulkoistamiseen liittyvissä järjestelyissä ja kehittämisprojekteissa. Hän on lisäkoulutukseltaan työyhteisövalmentaja ja toimii myös sovittelijana.

Susannan osaamisalueita ovat erityisesti

 • sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikka
 • julkiset hankinnat ja sopimusoikeus
 • palveluiden järjestämiseen ja palvelujärjestelmään liittyvät kysymykset
 • julkinen hallinto ja päätöksenteko
 • sote-juridiikan koulutukset

Juristi, OTM, osakas

Liisa Murto

liisa.murto [at] lehtijakumppanit.fi

040 771 6988

Liisa Murto on kokenut sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädäntöön ja sote-palveluiden järjestämiseen perehtynyt juristi. Hän on tehnyt pitkän uran järjestökentällä ja hänellä on monipuolinen kokemus lainvalmistelusta ja edunvalvontatyöstä. Liisan osaamista ovat erityisesti vammaislainsäädäntöön, itsemääräämisoikeuteen ja tietosuojaan liittyvät kysymykset. Liisa on kokenut ja pidetty kouluttaja. Erityisesti kiitosta ovat saaneet Liisan tietosuojatyöpajat ja koulutukset itsemääräämisoikeudesta.

Liisan osaamisalueita ovat erityisesti

 • sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikka
 • vammais- ja kehitysvammapalveluiden lainsäädäntö
 • ikääntyneiden palvelut
 • tietosuoja ja salassapito
 • julkinen hallinto ja päätöksenteko
 • sote-juridiikan koulutukset
Lehti ja kumppanit asiantuntija Assi Uuskallio

Juristi, OTM, LLM

Assi Uuskallio

assi.uuskallio [at] lehtijakumppanit.fi

050 551 2933

Assi on oikeustieteen ja kansainvälisten ihmisoikeuksien maisteri ja toimii juristina. Hän on perehtynyt sote-juridiikkaan, kuten lastensuojeluun ja vammaispalveluihin. Hän on aiemmin ollut julkisen sektorin ja järjestöjen palveluksessa. Assia kiinnostavat erityisesti perus- ja ihmisoikeuksiin sekä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset.

Assin osaamisalueita ovat erityisesti

 • sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikka
 • lastensuojeluasiat
 • isyys- ja elatusasiat
 • ikääntyneiden palvelut
 • perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset
 • salassapito ja tiedonvaihto
 • sote-juridiikan koulutukset

Asiantuntija, YTM

Kaisa Kauppila

kaisa.kauppila [at] lehtijakumppanit.fi

050 380 1024

Kaisa on yhteiskuntatieteiden maisteri ja toimii asiantuntijana. Hän on perehtynyt yrityksen viestinnän kehittämiseen, koulutussuunnitteluun ja julkisiin hankintoihin. Aiemmin hän on työskennellyt viestinnän ja hallinnollisten tehtävien parissa niin yksityisellä sektorilla, järjestöissä kuin yliopistollakin. Kaisaa kiinnostavat erityisesti viestinnän kehittäminen ja sote-palveluiden hankinta.

Kaisan osaamisalueita ovat erityisesti

 • viestinnän kehittäminen
 • koulutus- ja tapahtumasuunnittelu
 • julkiset hankinnat ja kilpailuttaminen
Lehti ja kumppaneiden asiantuntija Amanda Lindström

Juristi, OTM

Amanda Lindström

amanda.lindstrom [at] lehtijakumppanit.fi

050 553 9824

Amanda on oikeustieteen maisteri ja toimii juristina. Amanda on perehtynyt laajasti sote-juridiikkaan ja hän on erityisesti kiinnostunut hyvästä hallinnosta ja perusoikeusjuridiikasta sote-alalla. Amanda on myös kokenut ja kehuttu kouluttaja.

Amandan osaamisalueita ovat erityisesti

 • sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikka
 • lastensuojeluasiat
 • edunvalvonta-asiat
 • julkinen hallinto ja päätöksenteko
 • salassapito ja tiedonvaihto
 • perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset
 • sote-juridiikan koulutukset

Juristiharjoittelija

Noora Flink

noora.flink [at] lehtijakumppanit.fi

Noora on oikeustieteen ylioppilas ja toimii juristiharjoittelijana. Nooralla on monipuolista kokemusta erilaisista asiakaspalvelutehtävistä ja hän on aiemmin työskennellyt harjoittelijana asianajotoimistossa. Noora on erityisesti kiinnostunut ihmisoikeuksiin ja tasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä sekä sosiaali- ja terveysjuridiikasta.

Nooran osaamisalueita ovat erityisesti

 • juridiset selvitys- ja taustatyöt
 • avustaminen viestintä- ja markkinointitehtävissä
 • hallinnolliset tehtävät

Avustava juristi, ON

Aliisa Haljoki

aliisa.haljoki [at] lehtijakumppanit.fi

Aliisa on oikeusnotaari ja toimii avustavana juristina. Aliisalla on monipuolista kokemusta erilaisista asiakaspalvelutehtävistä yksityiseltä ja julkiselta puolelta. Hän on myös tehnyt vaihto-opintojakson Italiassa sekä opiskellut kasvatustieteitä. Aliisa on erityisen kiinnostunut sosiaali- ja terveysjuridiikasta sekä julkisista hankinnoista.

Aliisan osaamisalueita ovat erityisesti

 • juridiset selvitys- ja taustatyöt
 • avustaminen viestintä- ja markkinointitehtävissä
 • hallinnolliset tehtävät

Hyvinvointijohtaja

Tahvo

Tahvo toimii tiimimme hyvinvointijohtajana ja vastaa toimiston väen virkistämisestä. Tahvolla on useiden vuosien kokemus toimistokoiran vaativista tehtävistä ja kollegojensa ilahduttamisesta.

Tahvon osaamisalueita ovat erityisesti

 • toimiston käytävillä hiippaileminen
 • rapsutuksista ja herkuista nautiskeleminen
 • päiväunien ottaminen vaikka kesken palaverin