Lakimies, OTM

Susanna Lehti

susanna.lehti@lehtijakumppanit.fi

050 5755 961

Susanna Lehti on pitkään kunta- ja yksityisellä sektorilla toiminut sosiaali- ja terveyspalvelujen juridiikkaan ja julkisiin hankintoihin erikoistunut lakimies. Hän on erityisesti perehtynyt vaativiin sosiaalipalveluihin ja sote-palveluhankintojen kilpailuttamiseen. Susanna on toiminut asiantuntijana useissa kuntien ja kuntayhtymien sote-palveluiden järjestämiseen ja ulkoistamiseen liittyvissä järjestelyissä ja kehittämisprojekteissa. Hän on lisäkoulutukseltaan työyhteisövalmentaja ja toimii myös sovittelijana.

 • sosiaali- ja terveystoimen juridiikka
 • julkiset hankinnat ja sopimusoikeus
 • palveluiden järjestäminen ja järjestämistapa
 • hyvän vuorovaikutuksen edistäminen sote-palveluissa

Lakimies, OTK

Liisa Murto

liisa.murto@lehtijakumppanit.fi

040 771 6988

Liisa Murto on kokenut sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädäntöön ja sote-palveluiden järjestämiseen perehtynyt lakimies. Hän on tehnyt pitkän uran järjestökentällä ja hänellä on monipuolinen kokemus lainvalmistelusta ja edunvalvontatyöstä. Liisan osaamista ovat erityisesti vammaislainsäädäntöön, itsemääräämisoikeuteen ja tietosuojaan liittyvät kysymykset. Liisa on kokenut ja pidetty kouluttaja. Erityisesti kiitosta ovat saaneet Liisan tietosuojatyöpajat ja koulutukset itsemääräämisoikeudesta. Hän on THL:n vammaispalvelun käsikirjan lakiryhmän jäsen.

 • vammais- ja kehitysvammapalveluiden lainsäädäntö
 • itsemääräämisoikeus ja rajoitustoimet
 • sosiaalipalveluiden järjestäminen ja päätöksenteko
 • tietosuoja ja salassapito

Valmentaja, KM

Seija-Maria Lehtonen

seija-maria.lehtonen@lehtijakumppanit.fi

040-5079214

Seija-Maria Lehtonen on pitkän kokemuksen omaava ammattivalmentaja, jonka tausta on huippu-urheilussa. Hän on pidetty työyhteisövalmentaja, joka auttaa näkemään vahvuudet, kohtaamaan vaikeudet ja tekemään töitä yhteisten tavoitteiden eteen. Seija-Marian erityisosaamista on psyykkinen valmennus ja valmennuksellinen työohjaus. Seija-Marian luennot yhteisöllisyydestä ja muutoksessa onnistumisesta ovat saaneet runsaasti myönteistä palautetta. Hän toimii myös konfliktinratkaisutehtävissä ja sovittelijana.

 • johtoryhmä- ja työyhteisövalmennus
 • muutostuki työyhteisölle tai esimiehelle
 • valmentava työnohjaus
 • asiantuntijasta esimieheksi -valmennukset
 • hyvän vuorovaikutuksen edistäminen sote-palveluissa

Lakimies, OTM

Tuomas Meriruoho

tuomas.meriruoho@lehtijakumppanit.fi

044 340 4021

Tuomas Meriruoho on sosiaali- ja terveyspalvelujen lainsäädäntöön erikoistuva lakimies. Hän toimii lastensuojelulakimiehenä ja on perehtynyt myös iäkkäiden henkilöiden palveluja koskevaan lainsäädäntöön.Tuomas avustaa kuntia hallinto-oikeuden suullisissa käsittelyissä. Tuomas teki OTM-tutkielmansa iäkkään henkilön oikeusturvakeinoista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tuomaksella on aiempaa työkokemusta sosiaali- ja terveysalan sääntelyyn liittyen kunnasta ja sosiaali- ja terveysministeriöstä. Tuomaksen vahvuutena on ihmisläheisyys ja kokemus käytännön hoitotyöstä.

 • lastensuojeluasiat
 • iäkkäiden henkilöiden palvelut
 • salassapito ja tiedonvaihto
 • hallinto ja päätöksenteko

Avustava lakimies, oikeusnotaari, terveydenhoitaja (AMK)

Niina Kuismin

niina.kuismin@lehtijakumppanit.fi

Niina Kuismin on oikeusnotaari ja hän toimii avustavana lakimiehenä. Hän on kiinnostunut erityisesti julkisista hankinnoista, terveysjuridiikasta sekä salassapitoon ja tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä. Niina on työskennellyt aiemmin harjoittelijana Kilpailu- ja kuluttajavirastossa, markkinaoikeudessa sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa (Valvira). Ennen oikeustieteen opintoja Niina on työskennellyt sairaanhoitajana erikoissairaanhoidossa ja hänen vahvuutenaan on käytännön kokemus hoitotyöstä.

 • julkiset hankinnat
 • terveysjuridiikka
 • tietosuoja ja salassapito

Lakimiesharjoittelija, oik. yo

Amanda Lindström

amanda.lindstrom@lehtijakumppanit.fi

Amanda on oikeustieteen ylioppilas ja toimii lakimiesharjoittelijana. Hän on kiinnostunut erityisesti julkisista hankinnoista sekä perusoikeusjuridiikasta sote-alalla. Amandan vahvuutena on monipuolinen kokemus asiakaspalvelu- ja järjestötehtävistä erikokoisissa organisaatioissa.

 • juridiset selvitys- ja taustatyöt
 • julkisiin hankintoihin liittyvät tehtävät
 • viestintä
 • hallinnolliset tehtävät

Lakimiesharjoittelija, oik. yo

Sarianne Hirvonen

sarianne.hirvonen@lehtijakumppanit.fi

Sarianne on oikeustieteen ylioppilas ja toimii lakimiesharjoittelijana. Hän on toiminut aiemmin useamman yksityisen terveyspalveluntarjoajan palveluksessa taloushallinnon tehtävissä ja on erityisesti kiinnostunut sote-juridiikkaan ja sote-palveluiden kilpailuttamiseen liittyvistä kysymyksistä. Sarianne on lisäksi kiinnostunut kansainvälisestä oikeudesta ja on vapaa-ajallaan aktiivisesti mukana kansainvälisessä järjestötoiminnassa.

 • juridiset selvitys- ja taustatyöt
 • julkisiin hankintoihin liittyvät tehtävät
 • viestintä
 • hallinnolliset tehtävät