Lakimies, OTM, osakas

Susanna Lehti

susanna.lehti@lehtijakumppanit.fi

050 5755 961

Susanna Lehti on pitkään kunta- ja yksityisellä sektorilla toiminut sosiaali- ja terveyspalvelujen juridiikkaan ja julkisiin hankintoihin erikoistunut lakimies. Hän on erityisesti perehtynyt vaativiin sosiaalipalveluihin ja sote-palveluhankintojen kilpailuttamiseen. Susanna on toiminut asiantuntijana useissa kuntien ja kuntayhtymien sote-palveluiden järjestämiseen ja ulkoistamiseen liittyvissä järjestelyissä ja kehittämisprojekteissa. Hän on lisäkoulutukseltaan työyhteisövalmentaja ja toimii myös sovittelijana.

Susannan osaamisalueita ovat erityisesti

 • julkiset hankinnat ja sopimusoikeus
 • palveluiden järjestämiseen ja palvelujärjestelmään liittyvät kysymykset
 • sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikka
 • julkinen hallinto- ja päätöksenteko

Lakimies, OTM, osakas

Liisa Murto

liisa.murto@lehtijakumppanit.fi

040 771 6988

Liisa Murto on kokenut sosiaali- ja terveyspalveluiden lainsäädäntöön ja sote-palveluiden järjestämiseen perehtynyt lakimies. Hän on tehnyt pitkän uran järjestökentällä ja hänellä on monipuolinen kokemus lainvalmistelusta ja edunvalvontatyöstä. Liisan osaamista ovat erityisesti vammaislainsäädäntöön, itsemääräämisoikeuteen ja tietosuojaan liittyvät kysymykset. Liisa on kokenut ja pidetty kouluttaja. Erityisesti kiitosta ovat saaneet Liisan tietosuojatyöpajat ja koulutukset itsemääräämisoikeudesta. Hän on THL:n vammaispalvelun käsikirjan lakiryhmän jäsen.

Liisan osaamisalueita ovat erityisesti

 • vammais- ja kehitysvammapalveluiden lainsäädäntö
 • itsemääräämisoikeuteen ja rajoitustoimien käyttöön liitty­vä lainsäädäntö
 • ikääntyneiden palvelut
 • sosiaalipalveluiden järjestämiseen liittyvät kysymykset
 • tietosuoja ja salassapito
 • julkinen hallinto ja päätöksenteko

Lakimies, OTM

Assi Uuskallio

assi.uuskallio@lehtijakumppanit.fi

050 551 2933

Assi on oikeustieteen maisteri ja toimii lakimiehenä. Hän on perehtynyt sote-juridiikkaan, kuten lastensuojeluun ja vammaispalveluihin. Hän on aiemmin ollut julkisen sektorin ja järjestöjen palveluksessa. Assia kiinnostavat myös perus- ja ihmisoikeuksiin sekä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset, ja hän suorittaa kansainvälisten ihmisoikeuksien maisteritutkintoa Lundin yliopistossa.

Assin osaamisalueita ovat erityisesti

 • lastensuojeluasiat
 • ikääntyneiden palvelut
 • sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikka
 • perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset
 • salassapito ja tiedonvaihto

 

Oikeusnotaari, avustava lakimies

Amanda Lindström

amanda.lindstrom@lehtijakumppanit.fi

Amanda on oikeusnotaari ja toimii avustavana lakimiehenä. Hän on kiinnostunut erityisesti julkisista hankinnoista sekä perusoikeusjuridiikasta sote-alalla. Amandan vahvuutena on monipuolinen kokemus asiakaspalvelu- ja järjestötehtävistä erikokoisissa organisaatioissa.

Amandan osaamisalueita ovat erityisesti

 • sosiaalihuollon juridiikka
 • salassapito ja tiedonvaihto
 • julkiset hankinnat ja sopimusoikeus

Lakimiesharjoittelija, oik. yo

Sarianne Hirvonen

sarianne.hirvonen@lehtijakumppanit.fi

Sarianne on oikeustieteen ylioppilas ja toimii lakimiesharjoittelijana. Hän on toiminut aiemmin useamman yksityisen terveyspalveluntarjoajan palveluksessa taloushallinnon tehtävissä ja on erityisesti kiinnostunut sote-juridiikkaan ja sote-palveluiden kilpailuttamiseen liittyvistä kysymyksistä. Sarianne on lisäksi kiinnostunut kansainvälisestä oikeudesta ja on vapaa-ajallaan aktiivisesti mukana kansainvälisessä järjestötoiminnassa.

Sariannen osaamisalueita ovat erityisesti

 • juridiset selvitys- ja taustatyöt
 • julkisiin hankintoihin liittyvät tehtävät
 • viestintä ja hallinnolliset tehtävät

Lakimiesharjoittelija, oik. yo

Eveliina Seppälä

eveliina.seppala@lehtijakumppanit.fi

Eveliina on oikeustieteen ylioppilas ja toimii lakimiesharjoittelijana. Hän on työskennellyt aiemmin liikejuridiikkaan keskittyneessä kansainvälisessä asianajotoimistossa sekä valtion virastossa sote-asioiden parissa. Lisäksi Eveliina on toiminut useissa luottamustehtävissä. Eveliina on erityisen kiinnostunut terveyteen ja tietosuojaan liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä.

Eveliinan osaamisalueita ovat erityisesti

 • juridiset selvitys- ja taustatyöt
 • julkisiin hankintoihin liittyvät tehtävät
 • viestintä ja hallinnolliset tehtävät