Julkiset hankinnat

Oulun kaupunki

Julkisten sote-hankintojen ja sopimusvalvonnan kehittäminen

Oulun kaupunki toteutti julkisten sote-hankintojen ja sopimusvalvonnan kehittämisprojektin yhteistyössä Lehti ja kumppanien asiantuntijan kanssa. Projektin tuloksena toteutettiin useita sote-palveluhankintoja joustavilla hankintamenettelyillä, jotka vahvistivat hankintojen asiakaslähtöisyyttä, edistivät kilpailua ja lisäsivät pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia. Oulun hyvinvointipalvelujen käyttöön kehitettiin myös sähköinen valvonnan ja kumppanuusyhteistyön käsikirja, joka tarjoaa työkalut ostopalvelujen sujuvien ja yhtenäisten sopimus- ja valvontaprosessien toteuttamiseen.

Kehittämisprojektin aikana syntyi monia muita hyviä käytäntöjä laadukkaiden sote-hankintojen ja sujuvan valvonnan toteuttamiseen – lue niistä lisää alla ja tutustu tarkemmin hankintaosaamiseemme tästä.

Lue lisää

Oulun kaupunki

Malli joustavaan palvelujen hankintaan Oulussa

Oulun kaupunki valitsi dynaamisen toimittajarekisterin lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palvelujen hankintaan. Hankinnan toteutus sekä aikataulu suunniteltiin yhdessä Lehti ja kumppaneiden asiantuntijan kanssa. Hankintalain uusia, sote-palveluita koskevia joustoja hyödyntänyt hankinta palkittiin vuoden 2018 taidokkaimpana hankintana.

Kuinka innovatiivinen, vaativa ja asiakaslähtöisyyttä vahvistava sote-hankinta toteutettiin? Lue lisää alla ja tutustu tarkemmin hankintaosaamiseemme tästä.

Lue lisää

Sote-juridiikka

Vaalijalan kuntayhtymä

Erityishuollon vaativat juridiset asiantuntijapalvelut

Vaalijalan kuntayhtymä on hyödyntänyt jo useamman vuoden ajan Lehti ja kumppaneiden juridisia asiantuntijapalveluja erityishuollon vaativissa lakiasioissa, jotka edellyttävät asiantuntijoilta syvällistä ja monipuolista osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännöstä. Oikeudellinen tuki auttaa ehkäisemään virheellisiä päätöksiä, valituksia sekä kalliita ja aikaa vieviä oikeusriitoja. Samalla juridinen asiantuntijapalvelumme tukee lainmukaista ja asiakaslähtöistä toimintaa Vaalijalassa.

Lehti ja kumppaneiden asiantuntijapalvelussa yhdistyvät yksittäisten juridisten kysymysten nopea ratkaiseminen sekä asiantuntijapalvelut, jotka tukevat laajemminkin organisaation toimintaa. Lue lisää alla ja tutustu tarkemmin sote-juridiikan osaamiseemme tästä.

Lue lisää

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Vammaispalvelun ja lastensuojelun juridiset asiantuntijapalvelut

Keski-Uudenmaan sote on hyödyntänyt jo monen vuoden ajan Lehti ja kumppaneiden juridisia asiantuntijapalveluja vammaispalvelun ja lastensuojelun oikeudellisissa kysymyksissä. Asiantuntijamme toteuttavat juridisen tuen lastensuojelun ja vammaispalvelun työntekijöille ja esimiehille. Nopeasti saatavilla oleva ja kulloiseenkin tarpeeseen räätälöity oikeudellinen neuvonta vahvistaa lainmukaista ja asiakaslähtöistä palvelutoimintaa.

Mitä asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin räätälöity oikeudellinen asiantuntijapalvelu voi sisältää? Lue lisää alla ja tutustu tarkemmin sote-juridiikan osaamiseemme tästä.

Lue lisää