”Juristikonsultaatio
on lisännyt
turvallisuutta työn
arkeen ja nostanut
ammatillista
osaamista.”

Referenssit

Olemme auttaneet asiakkaitamme löytämään konkreettisia ratkaisuja palvelutoiminnan ongelmatilanteisiin ja juridisiin haasteisiin. Matalan kynnyksen juridinen apu on sujuvoittanut asiakkaidemme työn arkea ja nostanut ammatillista osaamista. Hankinta-asiantuntijapalvelumme avulla asiakkaamme ovat kehittäneet hyviä käytäntöjä laadukkaiden ja asiakaslähtöisten sote-hankintojen toteuttamiseen.

Katso alta, mitä olemme saaneet aikaan yhdessä asiakkaidemme kanssa!

Sote-juridiikka

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Juridinen asiantuntijapalvelu vammaispalveluille

Kanta-Hämeen hyvinvointialue on hyödyntänyt Lehti ja kumppaneiden juridisia asiantuntijapalveluja lainmukaisen ja asiakaslähtöisen palvelutoiminnan varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaispalveluissa. Juristin tuki edistää vammaispalvelun työntekijöiden ja esimiesten ammattiosaamisen kehittymistä sekä ehkäisee tarpeettomia ja kalliita oikeudenkäyntejä, valituksia ja kanteluja.

Lue lisää

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Vammaispalvelun ja lastensuojelun juridiset asiantuntijapalvelut

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue hyödyntää Lehti ja kumppaneiden juridisia asiantuntijapalveluja vammaispalvelun ja lastensuojelun oikeudellisissa kysymyksissä. Asiantuntijamme tarjoavat juridista tukea vammaispalvelun ja lastensuojelun työntekijöille sekä heidän esihenkilöilleen. Oikeudellinen neuvonta on saatavilla nopeasti ja se räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan, vahvistaen lainmukaista ja asiakaslähtöistä palvelutoimintaa.

Lue lisää

Julkiset hankinnat

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Sote-henkilökuljetuspalvelujen hankinta ja ohjauskeskuspalvelun hankinta

Lehti ja kumppanit toimi asiantuntijana hyvinvointialueen sote-henkilökuljetuspalvelujenhankintakokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa. Toteutustavaksi valittiin autoilijoiden ja ohjauskeskuspalvelun kilpailuttaminen erikseen. Hankintakokonaisuuden tavoitteena olivat varmat ja turvalliset kuljetuspalvelut ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä.

Lue lisää

Tuusulan kunta

Asiantuntijapalvelut palveluverkkoselvitykseen ja rakentamishankkeiden kilpailuttamiseen

Tuusulan kunnan hankinnoissa hankinnan kohteena ovat olleet vaativat asiantuntijapalvelut kunnan kasvun ja ympäristön toimialan eri tarpeisiin. Kolmessa eri kilpailutuksessa toteutettiin monipuolisen asiantuntijakattauksen hankinnat sisältäen mm. projekti-, sopimus-, rakennuttamisen ja hankintajuridisten asiantuntijapalvelujen hankinnan kunnan eri hankkeisiin.

Lue lisää

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Psykoterapiapalvelujen hankinta palveluntuottajarekisterissä

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen lasten-, nuorten ja aikuisten psykoterapiapalvelujen hankinta toteutettiin kaksivaiheisena joustavana palveluntuottajarekisterinä. Hankintamallin valinnan taustalla oli tarve etsiä ratkaisuja siihen, että saatavissa oleva tarjonta ei vastannut asiakkaiden tarpeisiin. Hankintamalli mahdollistaa täydentävät kilpailutukset joustavasti ja nopeasti, jos kapasiteetti ei riitä asiakastarpeisiin vastaamiseen. 

Lue lisää

Oulun kaupunki

Malli joustavaan palvelujen hankintaan Oulussa

Oulun kaupunki valitsi dynaamisen toimittajarekisterin lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palvelujen hankintaan. Hankinnan toteutus sekä aikataulu suunniteltiin yhdessä Lehti ja kumppaneiden asiantuntijan kanssa. Hankintalain uusia, sote-palveluita koskevia joustoja hyödyntänyt hankinta palkittiin vuoden 2018 taidokkaimpana hankintana.

Lue lisää

Oulun kaupunki

Julkisten sote-hankintojen ja sopimusvalvonnan kehittäminen

Oulun kaupunki toteutti julkisten sote-hankintojen ja sopimusvalvonnan kehittämisprojektin yhteistyössä Lehti ja kumppanien asiantuntijan kanssa. Projektin tuloksena toteutettiin useita sote-palveluhankintoja joustavilla hankintamenettelyillä, jotka vahvistivat hankintojen asiakaslähtöisyyttä, edistivät kilpailua ja lisäsivät pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia. Oulun hyvinvointipalvelujen käyttöön kehitettiin myös sähköinen valvonnan ja kumppanuusyhteistyön käsikirja, joka tarjoaa työkalut ostopalvelujen sujuvien ja yhtenäisten sopimus- ja valvontaprosessien toteuttamiseen.

Lue lisää