Esimiehen asiakaspalaute
”Koen, että
lakimieskonsultaatio
on tuonut työntekijöille
turvallisuutta työn
arkeen ja nostanut
lastensuojelun ja
perhepalvelujen
ammatillista
osaamista.”

Referenssit

Juristipalvelut sosiaalihuollossa

Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle toteutetaan vaativan sosiaalihuollon juristipalvelut erityisesti lastensuojelu- ja vammaispalveluasioissa. Palvelussa on yhdistetty toisaalta kiireellisten juridisten kysymysten ajankohtainen ratkaiseminen ja toisaalta asiantuntijapalvelut, jotka tukevat laajemmin organisaation toimintaa. Tähän liittyen toteutetaan mm. lastensuojelun asiantuntijaryhmän juristipalvelut, sekä yksiköiden räätälöityjä koulutuksia tarpeen mukaan. Vammaispalveluissa ja lastensuojelussa on käytetty toimintatapana juridisia yhteisökonsultaatioita, joissa yksikön työntekijät ja esimies ratkaisevat yhdessä lakimiehen johdolla ajankohtaisia palveluihin liittyviä kysymyksiä. Toimintatapa tukee yksikön kykyä ongelmanratkaisuun ja asiakaslähtöistä työtä.

Lastensuojelupalveluiden hankinta dynaamisena toimittajarekisterinä

Lehti ja kumppanit oli mukana toteuttamassa Oulun kaupungin lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluiden hankintaa dynaamisena toimittajarekisterinä. Kyseessä oli Pohjois-Pohjanmaan maakunnan laajuinen hankinta. Kilpailutuksen tavoitteena oli hankkia laadukkaita lastensuojelupalveluita, jotka ehkäisevät raskaampiin palveluihin siirtymistä. Hankittavien palveluiden tuli parantaa lasten kasvun ja kehityksen edellytyksiä samoin kuin vanhempien ja perheiden voimavaroja. Hankinnassa kiinnitettiin erityinen huomio henkilöstön pysyvyyteen ja osaamiseen. Samalla kilpailutettiin kehittämispalvelut hankinnan kohteena olevien palveluiden kehittämiseen. Joustavat sopimusehdot mahdollistavat kehittämistulosten viemisen osaksi sopimusta sopimuskauden aikana.

Toimintamalliksi valittiin dynaaminen toimittajarekisteri, jossa on perinteiseen palveluhankintaan verrattuna se etu on, että uudet yrittäjät voivat hakeutua mukaan kesken sopimuskauden. Vastaavasti aiemmin hyväksytyt tarjoajat voivat laajentaa palvelutarjontaansa ja tarjota rekisterin uusiin osiin ja osaamisluokkiin. Rekisteri on avoin kaikille soveltuvuusehdot ja vähimmäisvaatimukset täyttäville palvelutuottajille koko voimassaolonsa ajan. Tilaaja voi päivittää toimintarekisterin ehtoja vuosittain, muun muassa perustaa uusia osia ja säädellä enimmäishintoja. Myös palveluntarjoajat voivat päivittää hintojaan ja laatuaan sekä tehdä tarjouksia uusiin osiin ja osaamisluokkiin.

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö valitsi lastensuojelupalveluiden dynaamisen toimittajarekisterin vuoden 2018 Taidokkaimmaksi hankinnaksi. ”Hankinnassa taidokasta oli ennakkoluuloton hankintalain joustovaran hyödyntäminen. Hankinnassa luotiin innovatiivinen menettely, jota ei ole aiemmin testattu Suomessa ja joka huomioi markkinatilanteen, tuomaristo perusteli palkitsemista.”

https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2019/oulu-teki-vuoden-2018-taidokkaimman-julkisen-hankinnan

Yhteisökonsultaatio vaativassa sosiaalihuollossa

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä käynnistettiin uuden kuntayhtymän toiminnan alkaessa juridinen yhteisökonsultaatio vammaispalvelun tiimille. Yhteisökonsultaation tarkoituksena on ollut tukea yhtenäisen ratkaisu- ja palvelujen myöntämiskäytännön muodostumista eri kunnista muodostuneessa kuntayhtymässä. Juridisessa yhteisökonsultaatiossa yksikön työntekijät ja esimiehet ratkaisevat lakimiehen johdolla erityisesti vaativia palvelujen rajanvetokysymyksiä. Toimintatapa mahdollistaa yhteisen keskustelun ja tukee uuden oppimista esimiesten tavoitteiden suuntaisesti. Tavoitteena on ollut lainmukainen ja asiakaslähtöinen päätöksenteko. Työskentely auttaa ratkaisemaan vaikeita asiakastilanteita ja on näkynyt myös oikaisuvaatimusten määrässä.

Kokemuksia valmennuksista

Tilaajan tavoitteena oli yhdistyksen toimintakulttuurin muuttaminen. Työtä haluttiin jakaa ja siitä haluttiin itseohjautuvampaa.
"Johtoryhmämme on hyötynyt valmentajan säännöllisistä tapaamisista, koska yhteistä suuntaa ja tavoitteita on tarkasteltu uusista näkökulmista. Olemme saaneet uusia ideoita ja työkaluja tiimien johtamiseen ja kehitystyöhön. Valmennuksesta on ollut iso apu myös henkilökohtaisella tasolla, valmennus tukee omaa työtäni ja auttaa jaksamaan."
- kehityspäällikkö, johtoryhmän jäsen -

Tilaajan tavoitteena oli työpaikan yhteisen tavoitteen kirkastaminen ja muutoksessa onnistuminen. Valmennusprosessi koostui yhdestä kaikille suunnatusta yhteisestä aamupäivästä ja kahdesta valmennuskerrasta kunkin tiimin kanssa.
"Valmennusprosessin pohjalta tehty raportti selkeytti montaa asiaa ja antoi varmuuden niistä ongelmista, jotka olin jo meillä havainnut, mutta en ihan ollut kuitenkaan varma niistä tai miten niihin tarttua."
- apteekkari -

Tilaaja haki ulkopuolista apua tilanteeseen, jossa vuorovaikutus eri toimijoiden kesken oli täysin tulehtunut. Tilanne aiheutti kaikille stressiä ja ylikuormitusta.
"Henkilökohtainen valmentava työnohjaus auttoi tunnistamaan ja tunnustamaan omia tunteita. Dialogi valmentajan kanssa herätti minut huomaamaan, miten oma toiminta yksittäisessä kohtaamisessa vaikuttaa vuorovaikutuksessa onnistumiseen ja tavoitteeseen pääsemiseen. Oman oivalluksen kautta pääsin asioissa eteenpäin."
- kuntasektori, palvelupäällikkö -

Valmennusprosessi asiantuntijaksi esimieheksi. Tilaaja toivoi johtamisen ja vuorovaikutuksen työkaluja uudelle esimiehelle. Kerran kuukaudessa pidettävä 1,5 tunnin kahdenkeskeinen tapaaminen tarjosi samalla mahdollisuuden henkilökohtaiseen valmennukseen, miten kohdata ja johtaa erilaisia työntekijöitä ja tilanteita työpaikalla.
"Valmennuksen myötä olen kehittynyt esimiehenä, sekä oppinut aivan uudella tavalla johtamaan myös itseäni. Olen saanut työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin ja hyötynyt niistä niin töissä kuin kotonakin!"
- proviisori -