Sote-palvelujen
kilpailuttamiseen
erikoistunut
juristipalvelu...

Hankinnat

Autamme sote-palveluhankintojen toteuttamisessa ja asiakaslähtöisen hankintaprosessin läpiviennissä. Tarjoamme apua hankintaan kokonaisvaltaisesti tai siltä osin kuin apua tarvitaan. Erityisalaamme ovat lastensuojelu-, vammaispalvelu- ja muut vaativat sote-palveluhankinnat. Panostamme hankintaprosessin huolelliseen suunnitteluun. Hyvä hankinta käynnistyy sujuvasti hankintatyöpajassa, jonka vetämisestä vastaamme, jos asiakas näin haluaa. Hankintatyöpajassa suunnitellaan hankinnan keskeiset tavoitteet, laatutekijät ja usein myös asiakkaiden osallistuminen hankintaprosessiin. Autamme tarvittaessa markkinavuoropuhelun toteuttamisessa ja vedämme osallistavia työpajoja palvelun käyttäjille.

Toteutamme tilauskoulutuksia sosiaali- ja terveyspalveluhankinnan kilpailuttamisesta.

Sote-palveluhankinnassa olennaista on mielestämme

  • hankintalain sote-hankintoihin mahdollistaman jouston kekseliäs hyödyntäminen
  • vaikuttavat hankinnat, joissa panostetaan laatuun ja kokonaistaloudelliseen edullisuuteen
  • erilajisten ja erikokoisten palveluntuottajien tarjoamisen mahdollistaminen, jotta valinnanvapaus ja kilpailu edistyvät
  • asiakkaiden ja palveluntuottajien ottaminen mukaan hankinnan valmisteluun

Mitä palvelu maksaa?

Laadimme yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelman hankintaprosessin toteutuksesta. Teemme työmääräarvion, joka perustuu tavoitteisiin ja sovittuun työnjakoon. Tilauskoulutusten hinta on kiinteä koulutuksen keston ja sisällön mukaisesti.

jossa yhdistyvät
hankinta- ja sote-
palveluosaaminen.