Juristi­palvelu
vaativaan
sote-juridiikkaan,
sujuvasti ja
turval­lisesti.

Sote-juridiikka

Autamme kuntia, järjestöjä ja palveluntuottajia sote-palveluiden juridisissa kysymyksissä. Erityisalaamme ovat vaativat sosiaalipalvelut, kuten lastensuojelu, vammaispalvelut, kehitysvammahuolto ja ikäihmisten palvelut. Tarjoamme apua myös tietosuoja- ja salassapitokysymyksissä. Lisäksi erityisalaamme ovat esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyvät asiat.

Työskentelytapamme on aina ratkaisu- ja sovintohakuinen: ratkaisemme juridisia ongelmia, mutta haluamme auttaa kokonaisvaltaisesti sellaisten ratkaisujen löytämisessä, joissa riidat ja kantelut vähenevät ja oikeudenkäynneiltä vältytään. Tällöin työyhteisö voi keskittyä olennaiseen, sujuvien ja asiakaslähtöisten palveluiden järjestämiseen.

Juridinen tuki on räätälöity sote-ammattilaisten tarpeisiin. Vahvuutemme on käytännönläheisyys: saat vastauksia, jotka auttavat etenemään.

Meiltä saat apua esimerkiksi:

  • asiakaslähtöiseen ja sujuvaan palveluiden järjestämiseen
  • päätösten valmisteluun ja hallintomenettelyyn
  • oikaisuvaatimus- ja valitusasiat
  • tilauskoulutukset vaativissa sote-palveluissa, tietosuojassa ja salassapidossa
  • tietosuoja-asiakirjat sote-järjestöille ja palveluntuottajille
  • huostaanottoasioiden suulliseen hallinto-oikeuskäsittelyyn
  • lastensuojelun asiantuntijaryhmän juristipalvelut

Saat palvelun puhelimitse, sähköpostilla, turvapostilla tai tietoturvallisen videoyhteyden kautta. Tarvittaessa tulemme käymään.

Mitä palvelu maksaa?

Palvelun hinta perustuu käytettyyn aikaan ja tarvittaessa laadimme tehtäväkohtaisen
työmääräarvion.