Juristipalvelu
vaativaan
sote-juridiikkaan.

Sujuvasti
ja turvallisesti.

Sote-juridiikka

Tarjoamme kokonaisvaltaisia sosiaali- ja terveydenhuollon juridisia asiantuntijapalveluita sote-ammattilaisille, hyvinvointialueille ja palveluntuottajille.

Sote-juridiikan erityisosaamistamme ovat:

– vammaispalvelut ja kehitysvammaisten erityishuolto
– lastensuojelu ja muut lapsi- ja perhepalvelut
– ikääntyneiden palvelut
– terveydenhuollon juridiikka
– tietosuoja ja salassapito
– sote-palvelujen valvonta

Palvelemme yksittäisissä asiakasasioissa ja laajemmissa palveluiden järjestämiseen ja organisointiin liittyvissä kysymyksissä.

Erityisosaamistamme ovat palveluntarpeen arviointiin, suunnitteluun ja päätöksentekoon liittyvät kysymykset ja hyvä hallinto. Avustamme myös sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamista koskevissa kysymyksissä.

Hoidamme sosiaali- ja terveystoimen valitusasiat ja suulliset käsittelyt.