Juristipalvelu
vaativaan
sote-juridiikkaan.

Sujuvasti
ja turvallisesti.

Sote-juridiikka

Työskentelemme sovinto- ja ratkaisukeskeisesti.

Hoidamme yksittäisiä juridisia asioita, mutta haemme myös kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotta riidat ja kantelut vähenevät ja oikeudenkäynneiltä vältytään.

Yhteisökonsultaatio on säännöllinen tapaaminen, jossa yksikkö saa juridista tukea asiakastyössä. Tapaamisessa etsitään ratkaisuja ajankohtaisiin kysymyksiin yhdessä lakimiehen kanssa.

Juridinen tuki räätälöidään käytännönläheisesti sote-ammattilaisten tarpeisiin. Se auttaa työntekijöitä etenemään.

Erityisosaamisemme on

  • Vaativat sote-palvelut
  • Palveluiden arviointi ja päätöksenteko
  • Monialaisen työn tiedonvaihto
  • Tietosuoja ja salassapito

Tarjoamme apua myös näillä aloilla

  • Vammaispalvelut
  • Lastensuojelu ja muut lapsi- ja perhepalvelut
  • Ikääntyneiden palvelut
  • Aikuissosiaalityö