Kanta-Hämeen hyvinvointialue:
Psykoterapiapalvelujen hankinta palveluntuottajarekisterissä

  • Asiakirjojen valmisteluprosessi
  • Markkinavuoropuhelun toteuttamisen koordinointi
  • Dynaamiseen hankintajärjestelmään perustuvan palveluntuottajarekisterin hallinnointi
  • Hankintajärjestelmän sisäiset kilpailutukset
  • Sopimuspakettien laatiminen

Terapiapalveluissa hankinnan kohteen kuvaaminen edellyttää monipuolista sisällön osaamista ja asiantuntijan roolissa korostuu moniammatillisen projektin vetäminen. Toinen keskeinen tehtävä oli vuoropuhelu pääosin mikroyrityksistä koostuvan toimittajakunnan kanssa siten, että kaikki halukkaat saatiin mukaan.

– Lehti & Co asiantuntija, OTM Susanna Lehti

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen lasten-, nuorten ja aikuisten psykoterapiapalvelujen hankinta toteutettiin kaksivaiheisena joustavana palveluntuottajarekisterinä. Hankintamallin valinnan taustalla oli tarve etsiä ratkaisuja siihen, että saatavissa oleva tarjonta ei vastannut asiakkaiden tarpeisiin. Myös tietosuojaan liittyviin huoliin oli tärkeää löytää ratkaisuja. Hankintamalli mahdollistaa täydentävät kilpailutukset joustavasti ja nopeasti, jos kapasiteetti ei riitä asiakastarpeisiin vastaamiseen. Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimusten, hinnoittelumallin ja vertailuperusteiden muuttaminen on mahdollista hankinnan nivelvaiheissa, jos tarve tähän jatkossa ilmenee.

Hankinnan tavoitteeksi tuli asiakkaan hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukaisten palvelujen toteuttaminen siten, että palveluun kuuluu yhteistyö asiakkaan verkostojen ja tilaajan kanssa. Keskeiseksi nousivat mm. suunnitteluvelvoitteiden ja monialaisen yhteistyön rajapintojen selkeä hahmottaminen. Lasten ja nuorten palvelussa kriittisiä kohtia olivat mm. huoltajan roolin ja alaikäisen potilaan itsemääräämisoikeuden toteutumisen kuvaaminen hankinnan asiakirjoissa. Koska psykoterapia on korostetusti terapia-asiakasta varten tarkoitettu palvelu, on hankinnan valintaperuste laadittava niin, että terapeutin valinta perustuu ennen kaikkea asiakkaan tarpeeseen. Terapiasuhteen toimivuuden kannalta hankinnan ehdoissa on varmistettava asiakkaan omat vaikutusmahdollisuudet ja mahdollisuus osallistua valintaan.

Kiinnostuitko? Lue lisää hankintaosaamisestamme täältä!

« Takaisin referensseihin