Itä-Uudenmaan hyvinvointialue:
Sote-henkilökuljetuspalvelujen ja ohjauskeskuspalvelun hankinta

  • Asiakirjojen valmisteluprosessi
  • Markkinavuoropuhelun ja asiakasosallisuuden toteuttamisen koordinointi
  • Dynaamisen hankintajärjestelmän hallinnointi
  • Hankintajärjestelmän sisäiset kilpailutukset
  • Sopimuspakettien laatiminen

Kuljetuspalveluhankinnat kannattaa suunnitella ja toteuttaa riittävän suurena kokonaisuutena. Parhaimmillaan ohjauskeskus on hyvinvointialueen riippumaton yhteistyökumppani alueen liikennöinnin kokonaisvaltaisessa kehittämisessä. Tällöin kokonaisuuteen on mahdollista kytkeä kutsuohjattava palveluliikenne ja palvelulinjoja. Tämä tuo joustavuutta asiakkaiden liikkumiseen ja kasvattaa potentiaalia säästöihin..

– Lehti & Co asiantuntija, OTM Susanna Lehti

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen hankinnan toteuttamisessa keskeistä on hankinnan toteuttaminen siten, että kuljetuskapasiteettia on mahdollista lisätä joustavasti asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Palvelun pitää toimii ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Toinen keskeinen tavoite on kuljetusten yhdisteleminen silloin, kun se on asiakkaan tarpeet huomioiden toimivaa. Tällöin samaan suuntaan liikkuvat matkustajat yhdistellään samoihin autoihin. Ajokilometrejä ja ajoneuvokapasiteettia säästyy, mikä edistää sekä talouteen, että ympäristövastuuseen liittyviä tavoitteita.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen henkilökuljetuspalvelut on toteutettu kahden hankinnan kokonaisuutena, jossa autoilijat ja ohjauskeskuspalvelu on kilpailutettu erikseen. Henkilökuljetuspalvelujen hankinta toteutuu dynaamisessa hankintajärjestelmässä. Tämä ratkaisu mahdollistaa autoilijoiden sisäiset kilpailutukset joustavasti asiakkaiden tarpeen mukaan. Hankinnan kohteena ovat VPL- ja SHL-kyytien lisäksi muut hyvinvointialueen tarpeen mukaiset henkilökuljetukset, mukaan luettuna kiireettömät potilassiirrot ja henkilöstön kuljetukset. Erityisesti vammaisten henkilöiden kannalta tärkeitä ovat riittävän monipuoliset avustamispalvelut, joiden avulla yhdenvertainen liikkuminen onnistuu. Uutta on avustaminen matkaketjussa, joka mahdollistaa asiakkaalle siirtymisen asiakkaan matkaketjun seuraavaan liikennevälineeseen. Tavarakuljetuksia voidaan yhdistellä henkilökuljetuspalveluun silloin, kun ne sopivat henkilökuljetuksiin tarkoitetuilla autoilla toteutettaviksi. Ohjauskeskuksen tehtävänä on tilausvälitys sekä kyytien ohjaaminen ja reititys tilaajan kilpailuttamille autoille. Ohjauskeskus vastaa asiakas- ja autoilijapalvelun kokonaisuudesta. Tärkeää on, että ohjauskeskuspalvelut tuottaa autoilijoista riippumaton ohjauskeskus. Tällä varmistetaan palvelun kyytien tasapuolinen ohjaaminen sekä palvelun toteutumista koskevan datan oikeellisuus.

Kiinnostuitko? Lue lisää hankintaosaamisestamme täältä!

« Takaisin referensseihin