Tuusulan kunta: Asiantuntijapalvelut palveluverkkoselvitykseen ja rakentamishankkeiden kilpailuttamiseen

  • Asiakirjojen valmisteluprosessi
  • Markkinavuoropuhelun toteuttamisen koordinointi
  • Hankinnan toteuttaminen sähköisessä hankintajärjestelmässä
  • Sopimuspakettien laatiminen

Olimme todella tyytyväisiä saamaamme palveluun. Osaavien ammattilaisten kanssa oli turvallista hoitaa vaikeaa asiaa.”

– Tuusulan kunta

Tuusulan kunnan hankinnoissa hankinnan kohteena ovat olleet vaativat asiantuntijapalvelut kunnan kasvun ja ympäristön toimialan eri tarpeisiin. Kolmessa eri kilpailutuksessa toteutettiin monipuolisen asiantuntijakattauksen hankinnat sisältäen mm. projekti-, sopimus-, rakennuttamisen ja hankintajuridisten asiantuntijapalvelujen hankinnan kunnan eri hankkeisiin. Rykmentinpuiston monitoimikampuksen kilpailuttamiskonsulttihankkeen kohteena oli asiantuntijatiimin hankinta vastaaman kilpailutuskokonaisuudesta ja elinkaarihankkeen seurannasta. Palveluverkko-ohjelman asiantuntijapalvelun hankinnan kautta toteutettiin ohjelman projektien, poikkileikkaavien projektien ja osaprojektien toteutukseen tarvittavat asiantuntijapalvelut. Hyvinvointikeskuksen kilpailuttamisen asiantuntijatiimin hankinnan kohteena oli asiantuntijatiimi vastaamaan kuntaan sijoittuvan hyvinvointikeskuksen kilpailutuskokonaisuuden toteuttamisesta ja sopimusseurannasta.

Asiatuntijapalvelujen hankinnassa korostuu hankinnan toteutus siten, että palvelua toteuttamaan löytyy osaava asiantuntija tai tiimi. Tämä huomioitiin hankintojen toteutuksessa monipuolisesti hankintamenettelyn valinnasta vertailuperusteiden asettamiseen. Erityisenä haasteena on asiantuntijoiden osaamisen vertailu, jossa on tärkeää onnistua. Riskinä on vähimmäisvaatimusten asettaminen liian kovalle tasolle, jolloin tarjouksia saadaan toimivan kilpailun näkökulmasta liian vähän. Laatuperusteiden laatimiseen ja vertailun toteuttamiseen kannattaakin erityisesti paneutua, jolloin vähimmäisvaatimusten taso voidaan pitää kohtuullisena.

Kiinnostuitko? Lue lisää hankintaosaamisestamme täältä!

« Takaisin referensseihin