Valmennus auttaa
saavuttamaan tavoitteet
ja avaamaan solmut, kun
omat keinot on käytetty.

Valmennus ja sovittelu

Toteutamme esimies- ja työyhteisövalmennuksia, jotka edistävät tavoitteiden saavuttamista, sujuvaa vuorovaikutusta ja hyvää työilmapiiriä. Meiltä saat apua esimerkiksi muutoksessa kohti itseohjautuvaa organisaatiota tai henkilökohtaisen työnohjauksen.

Valmennus tarjoaa mahdollisuuden luottamukselliseen dialogiin ja auttaa ratkaisemaan työyhteisön tai toiminnan ongelmia. Jokainen valmennus räätälöidään tilanteeseen sopivaksi ja niissä käytetään soveltuvia ratkaisukeskeisiä menetelmiä.

Työyhteisövalmennus

Työyhteisövalmennus on ulkopuolista apua esimiehille ja työntekijöille, kun työyhteisössä tarvitaan entistä toimivampaa yhteistyötä, rakentavampaa vuorovaikutusta ja parempaa ilmapiiriä. Valmentaja auttaa avaamaan solmut ja saavuttamaan tavoitteet.

Vaativan asiakastyön valmennus

Sote-palveluiden järjestäjälle toteutamme vaativan asiakastyön valmennusta. Kyseessä on erikoistunut tukitoimi asiakaspalvelun vaikeutuneeseen vuorovaikutukseen, kun pelkkä juristiapu ei riitä. Valmentaja tarjoaa työkaluja, jotka auttavat palauttamaan toimivan vuorovaikutuksen ja jaksamaan kuormittavassa tilanteessa.

Toimintamalli konfliktien ratkaisemiseen

Joskus palvelujen järjestäminen menee solmuun niin, että työyhteisö kuormittuu, työntekijöiden vaihtuvuus lisääntyy ja asiakkaiden oikeus palveluihin vaarantuu. Palvelujen järjestäjän ja asiakkaiden tai omaisten välille on voinut muodostua ristiriitoja, joita voidaan pahimmillaan luonnehtia konflikteiksi. Jos osapuolia on useita, on tilanteiden ratkaiseminen omin voimin haastavaa ja vaatii voimavaroja. Näihin tilanteisiin olemme kehittäneet toimintamallin, jolla voidaan edistää toimivan vuorovaikutuksen saavuttamista. Valmentaja – juristi -pari toteuttaa prosessin, jossa keskeistä on kaikkien osapuolten kuulluksi tuleminen ja vuorovaikutukselliset ryhmätapaamiset.

Esimerkkejä tilanteista, joihin toimintamalli sopii:

  • asiakkaiden tai asiakkaiden omaisten ja kunnan ristiriidat palveluiden järjestämisessä
  • asiakkaiden, kunnan ja palveluntuottajan väliset ristiriidat palveluiden tuottamisessa

Tarvittaessa järjestämme myös luentoja ja koulutusta työhyvinvoinnin eri osa-alueilta.

Mitä palvelu maksaa?

Yhteydenoton jälkeen laadimme yhdessä asiakkaan kanssa tilanteeseen sopivan suunnitelman. Teemme työmääräarvion, joka perustuu työn tavoitteisiin ja arvioituun kestoon. Yksittäisten valmennusten ja työpajojen hinta perustuu kertahinnoitteluun ja sisältää valmistelun ja raportoinnin.

Valmennus tarjoaa
ajan ja paikan
luottamukselliselle
dialogille.