Oulun kaupunki:
Malli joustavaan palvelujen hankintaan Oulussa

  • Hankintamenettelyn ja hankinnan suunnittelu yhteistyössä tilaajan kanssa
  • Valmisteluprosessin vetäminen ja fasilitointi
  • Hankinnan asiakirjojen laatiminen
  • Hankinnan toteutuksen juridinen tuki

Hankinnassa taidokasta oli ennakkoluuloton hankintalain joustovaran hyödyntäminen. Hankinnassa luotiin innovatiivinen menettely, jota ei ole aiemmin testattu Suomessa ja joka huomioi markkinatilanteen.

Taidokkaan hankinnan arviointikriteereissä painotettiin mm. uudenlaista tapaa hankkia, hyvää vuorovaikutusta prosessin aikana, tulosperusteisuutta, vaikuttavuutta ja innovatiivisuutta.

Kuntaliitto: Oulu teki vuoden 2018 taidokkaimman julkisen hankinnan

Oulun kaupunki valitsi dynaamisen toimittajarekisterin lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palvelujen hankintaan. Ratkaisu palkittiin vuoden 2018 taidokkaimpana hankintana.

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelujen tavoitteena oli hankkia vaikuttavuusperusteisesti laadukkaita lapsiperhe- ja lastensuojelupalveluja, jotka ehkäisevät raskaampiin palveluihin siirtymistä. Hankinnassa kiinnitettiin erityinen huomio henkilöstön pysyvyyteen ja osaamiseen. Samalla kilpailutettiin hankinnan kohteena olevien palvelujen kehittäminen.

Hankinnan suunnittelu käynnistyi erilaisten toteutusvaihtoehtojen vertailulla, joista valittiin uusi ja innovatiivinen dynaaminen toimittajarekisteri. Mukaan hankintaan tuli jo valmisteluvaiheessa laajasti Pohjois-Pohjanmaan muita kuntia. Tilaaja asetti projektille tavoitteet ja hankinnan toteutus sekä aikataulu suunniteltiin yhdessä Lehti ja kumppaneiden asiantuntijan kanssa. Sujuva yhteistyö kiireisen valmistelutiimin kanssa varmistettiin huolellisella ennakkovalmistelulla ja selkeällä prosessilla. Lehti ja kumppaneiden asiantuntija vastasi hankinnan aikana pidettyjen työpajojen fasilitoinnista ja asiantuntijamme laati asiakirjat ja muut materiaalit yhteistyössä valmistelutiimin kanssa.

Toimintamalliksi valittiin dynaaminen toimittajarekisteri. Toteutus oli pilotti, joka mahdollisti vuosittain mm. uusien palveluntuottajien liittymisen ja palvelutarjonnan laajentamisen sekä kilpailun hinnalla ja laadulla. Lasten ja perheiden erityistarpeiden toteuttamiseksi hankinta jaettiin erityisosaamisten luokkiin, joihin palveluntuottajat hakeutuivat. Luokkien pääsyvaatimuksena olivat lisäosaamiset, kuten erityiskoulutetut työntekijät, jotka palveluntuottajan oli sitouduttava hankkimaan tietyn ajan kuluessa sopimuksen voimaantulosta. Laatuna arvostettiin työntekijöiden pysyvyyttä.

Hankintamenettelyssä hyödynnettiin hankintalain sote-palveluita koskevia, vuonna 2017 voimaan tulleita joustoja. Tämä mahdollisti asiakasryhmän erityistarpeiden, hankinnan laajuuden ja tulossa olleiden lainsäädäntö- ja palvelujen järjestämismuutosten huomioimisen aiemmin käytettyjä puitejärjestelyjä paremmin. Hankinnan voimassaoloaikana palveluntuottajien joukko kasvoi ja kilpailu toteutui sekä hinnan että laadun osalta.

Kiinnostuitko? Lue lisää hankintaosaamisestamme täältä!

« Takaisin referensseihin