Räätälöity
koulutus
pitää organisaation
osaamisen
ajan tasalla.

Koulutus

Toteutamme tilauskoulutuksia ja työpajoja, joiden tarkoituksena on pitää asiakasorganisaation osaaminen ajan tasalla ja perehdyttää uuteen lainsäädäntöön. Koulutuksia toteutetaan esimerkiksi seuraavista aihepiireistä:

Koulutukset

  • Palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnittelu
  • Tietosuoja ja salassapito sosiaali- ja terveydenhuollossa
  • Itsemääräämisoikeuden tukeminen ja rajoitustoimet kehitysvammahuollossa
  • Itsemääräämisoikeus ikäihmisten palveluissa
  • Sosiaali- ja terveyspalveluhankinnan kilpailuttaminen

Työpajat

  • Sote-hankinnan käynnistäminen
  • Asiakkaiden osallisuus – työpaja palvelun käyttäjille sote-hankinnassa
  • Uuden tietosuojasääntelyn mukaiset tietosuoja-asiakirjat

Tilauskoulutusten ja työpajojen sisältö ja kesto muokataan asiakkaan tarpeen mukaisesti. Koulutukset toteutetaan asiakkaan tiloissa ja asiakkaan kutsumille osallistujille.

Avoimissa koulutuksissa teemme yhteistyötä FCG-Koulutus Oy:n kanssa. Olemme kouluttajina seuraavissa FCG-Koulutus Oy:n koulutuksissa lähiaikoina:

Kotikunta muuttuu – kuka maksaa sote-palvelut?

https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/10713

Asiakas- ja potilasasiakirjojen luovuttaminen

https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/10216

Uusi vammaispalvelulaki ja palvelutarpeenarviointi

https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/10689

Rajoitustoimet ja asiantuntijatiimi kehitysvammahuollossa

https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/10692

Lisäksi toimimme kouluttajina muutamien muiden koulutuksen järjestäjien koulutuksissa.