Utmanande klientsituationer inom socialvården – hur klarar man av dem?

Torstai
25.4.2024

12–16

Distansutbildning

225,00 € (alv 0 %)

Under utbildningen ”Utmanande klientsituationer inom socialvården – hur klarar man av dem?” går vi igenom hur arbetstagare inom handikappservicen kan hantera utmanande klientsituationer vid beviljande och förverkligande av service. Hur dessa situationer kan bemötas och hanteras granskas både utgående från de sätt som står till buds via socialt arbete och ur ett juridiskt perspektiv. Utbildningen ger dig praktiska verktyg att hantera motsvarande situationer i framtiden.

  • Hur agera, då klienten vägrar ta emot service och kräver att servicen bör förverkligas på ett sätt som arbetstagaren inte anser svarar på klientens behov eller är i klientens intresse?
  • Hur kan dialog och bemötande förverkligas i utmanande situationer?
  • Hur uppnår man gemensamma målsättningar på ett sätt som respekterar såväl klienten som de anhöriga?

Före utbildningen skickar vi en e-post med en link, via vilken du kan ansluta dig till utbildningen samt utbildningsmaterialet. Eventuella avbokningar bör ske senast en veckan innan utbildningen, för avbokningar senare än det debiteras fullt pris. Vi förbehåller oss rätten att avboka utbildningstillfället ifall antal deltagare är för litet.

Till vem?

Utbildningen är riktad till personal inom socialvården, både arbetstagare och förmän – speciellt till dem som utför servicebedömningar och beslut för klienter. Utbildningen lämpar sig utmärkt för såväl sakkunniga personer som arbetat en längre tid inom social- och hälsovårdsfältet som nya arbetstagare som en del av introduktionen.

Grupprabatt

Grupper på 5–7 personer
135 €/pers

Grupper på 8–15 personer
112,50 €/pers

Grupper på 16–19 personer
90 €/pers

Grupper på över 20 personer, ta skilt kontakt per e-post:
koulutukset@lehtijakumppanit.fi

Utbildare

Karin Heerman
Karin Heerman
Psykoterapeut, arbetshandledare
Lehti ja kumppanit asiantuntija Liisa Murto
Liisa Murto
Expert, juris magister