• Suosittelisin sote-webinaareja Lehti ja kumppaneiden pitkän kokemuksen ja asiantuntemuksen perusteella. Sain ajankohtaista ja ajantasaista tietoa lainsäädännöstä ja sen soveltamisesta.”
 • Kouluttaja oli hyvin perehtynyt asioihin vammaispalvelujen näkökulmasta ja koulutuksesta saa syvällistä tietoa, eikä vain yleisellä tasolla.”
 • Sote-webinaari tarjosi kohdennettua ja syvennettyä tietoa aiheista, jotka ovat omassa työssäni keskeisiä.”
 • Oli helppo osallistua, kun koulutuksen kesto oli sopivan mittainen ja hinta on kohdallaan.”

AIKAISEMMAT KOULUTUKSET

Täältä löydät tiedot aikaisemmista koulutuksistamme.

TULEVAT KOULUTUKSEMME löydät täältä.

 

Aikaisemmat koulutukset

Palvelutarpeen arviointi ja monialainen yhteistyö vammaispalveluissa

 • Yhteistyö hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa sekä yhteistyö kunnan toimijoiden kanssa
 • Palvelutarpeen arviointi monialaisesti toteutettuna
 • Palveluiden järjestäminen vammaispalvelulain perusteella

Kenelle: Vammaispalvelun työntekijät ja esimiehet. Webinaarissa perehdytään uudistuvaan lainsäädäntöön ja käydään läpi oikeudellisia erityistilanteita, joten webinaari sopii erinomaisesti niin vasta-aloittaneille kuin kokeneemmillekin sote-ammattilaisille.

Kouluttaja: Asiantuntija, OTM Susanna Lehti, Lehti & Co

Webinaarin kellonaika Klo 13-15

Uuden vammaispalvelulain soveltaminen

 • Kuka on oikeutettu vammaispalveluihin?
 • Millaisissa tilanteissa ja mitä palveluja uuden vammaispalvelulain mukaan järjestetään?
 • Erityishuollon asema ja erityishuollon asiakkaille järjestettävät palvelut

Koko päivän syventävässä koulutuksessa perehdytään siihen, miten uusia säännöksiä tulee lain mukaan soveltaa. Koulutuksessa keskitytään uudistuneisiin vammaispalveluihin – miten lain muutos muuttaa nykyisiä palveluita ja milloin asiakkaalle tehdään päätös uuden lain mukaisista palveluista? Koulutuksessa käydään myös läpi lakien etusijajärjestystä; milloin sovelletaan sosiaalihuoltolakia, milloin vammaispalvelulakia ja missä tilanteissa sovelletaan kehitysvammalakia?

Kenelle: Koko päivän koulutus on suunnattu palvelupäätöksiä tekeville ja uutta lainsäädäntöä työssään soveltaville vammaispalvelujen työntekijöille ja esimiehille.

Kouluttaja: Asiantuntija, OTM Liisa Murto, Lehti & Co

Webinaarin kellonaika Klo 9–16

Webinaarisarja: Vammaislainsäädännön uudistus

Webinaarisarjassamme perehdytään kokonaisvaltaisesti uuden vammaispalvelulain sisältöön ja säännösten soveltamiseen sekä uusiin vammaispalveluihin. Webinaarisarjassa syvennytään tarkemmin muuttuneisiin säännöksiin ja niiden soveltamiseen käytännössä. Millaisia uuden lain mukaiset palvelut ovat ja kenelle niitä myönnetään? Minkälaisissa tilanteissa henkilö on oikeutettu vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin? Entä miten lain muutos muuttaa nykyisiä palveluita?

Webinaarisarjassa syvennytään myös kehitysvammalain muutoksiin ja erityishuollon järjestämiseen. Webinaarisarjassa tarkastellaan, milloin kehitysvammalain mukaista erityishuoltoa järjestetään, ja miten kehitysvammalain muuttuneita säännöksiä tulee soveltaa suhteessa vammaispalvelulakiin.

Webinaarisarja koostuu viidestä 2,5 tunnin mittaisesta koulutuskerrasta (5×2,5 h). Voit ilmoittautua koko webinaarisarjaan tai valita sinulle sopivan yksittäisen webinaarin. Webinaarien osat täydentävät toisiaan, joten osallistumalla koko webinaarisarjaan saat laaja-alaisemman kuvan vammaislainsäädännön uudistuksesta.

Vammaislainsäädännön uudistus -webinaarisarja koostuu seuraavista osista:

21.4. klo 9–11.30 – Uuden vammaispalvelulain tarkoitus ja soveltaminen

 • Uuden vammaispalvelulain tarkoitus
 • Soveltamisala
 • Palvelutarpeen arviointi
 • Sosiaalihuoltolain muuttuneet säännökset

28.4. klo 9–11:30 – Itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta tukevat palvelut vammaislainsäädännössä

 • Valmennus
 • Henkilökohtainen apu
 • Osallisuuden tuki
 • Tuettu päätöksenteko

12.5. klo 9–11:30 – Asumisen palvelut vammaislainsäädännössä

 • Asumisen tuki
 • Lapsen asumisen tuki
 • Esteettömän asumisen tuki
 • Lyhytaikainen huolenpito

25.5. klo 13–15:30 – Liikkumisen tuki ja muut vammaispalvelut

 • Liikkumisen tuki
 • Taloudelliset tukitoimet
 • Muut vammaispalvelut

8.6. klo 9–11:30 – Erityishuollon järjestäminen

 • Vaativa moniammatillinen tuki
 • Kehitysvammalain mukainen erityishuolto
 • Erityishuollon järjestäminen
 • Voimaantulo ja päätösten muuttaminen

Kenelle: Webinaarisarja on suunnattu syventävää ja soveltavaa tietoa tarvitseville tai palvelupäätöksiä tekeville vammaispalvelujen työntekijöille ja esimiehille.

Kouluttaja: Asiantuntijat Lehti & Co

Webinaarin kellonaika Klo 9–11:30

Vammaislainsäädännön uudistuksen perusteet -webinaari

 • Kuka on oikeutettu vammaispalveluihin?
 • Mitä palveluja uuden vammaispalvelulain mukaan järjestetään?
 • Erityishuollon asema ja erityishuollon asiakkaille järjestettävät palvelut


Webinaarissa perehdytään vammaislainsäädännön uudistuksen perusteisiin. Webinaarista saat selkeän yleiskuvan uuden vammaispalvelulain sisällöstä, kehitysvammalain muutoksista ja erityishuollon järjestämisestä.

Kenelle: Webinaari on suunnattu vammaispalvelujen työntekijöille ja esimiehille, jotka haluavat saada hyvän yleiskuvan uudistuksen keskeisimmästä sisällöstä yhden aamupäivän aikana.

Kouluttaja: Asiantuntija, OTM Liisa Murto, Lehti & Co

Webinaarin kellonaika Klo 9–12

Vammaispalvelupäätöksen tekeminen ja perusteleminen

 • Palvelutarpeen arvioinnin ja suunnitelman merkitys päätöksenteossa
 • Asiakkaan mielipiteen selvittäminen ja kuuleminen osana päätöksentekoa
 • Millaiset ovat hyvät perustelut

Kenelle: Vammaispalvelun työntekijät ja esimiehet. Webinaarissa syvennytään sote-oikeudellisiin erityiskysymyksiin ja se sopii erinomaisesti jo lainsäädännön perusteet tunteville sote-ammattilaisille sekä perehdytyskoulutukseksi uusille osaajille.

Kouluttaja: Asiantuntija, ON Amanda Lindström, Lehti & Co

Webinaarin kellonaika Klo 9-11

Miten monialainen arviointi ja asiakassuunnittelu onnistuu lasten ja perheiden palveluissa?

 • Palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnittelu monialaisessa ympäristössä
 • Lapsen ja perheen osallisuus ja etu
 • Monialaisen tiedonvaihdon tärkeimmät nostot

Kenelle: Lapsi- ja perhepalvelujen ja lastensuojelun työntekijät ja esimiehet sekä terveydenhuollon työntekijät, jotka ovat mukana monialaisessa työssä. Webinaarissa perehdytään lainsäädännön perusteisiin sekä käydään läpi oikeudellisia erityistilanteita, joten webinaari sopii erinomaisesti niin vasta-aloittaneille kuin kokeneemmillekin sote-ammattilaisille.

Kouluttaja: Asiantuntija, OTM Susanna Lehti, Lehti & Co

Webinaarin kellonaika Klo 14-16

Sosiaali- ja terveydenhuollon välinen tiedonvaihto ja Kantaan siirtymisen vaikutukset

 • Suostumukseen perustuva tiedonvaihto
 • Lakiin perustuva tiedonvaihto
 • Tiedon käsittely Kanta-palveluissa

Kenelle: Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät ja esimiehet, osasto- ja asiakassihteerit ja asiakashallinnasta vastaavat. Webinaarissa syvennytään tiedonvaihtoa koskeviin oikeudellisiin erityiskysymyksiin ja se sopii erinomaisesti jo lainsäädännön perusteet tunteville sote-ammattilaisille.

Kouluttaja: Asiantuntija, OTM Liisa Murto, Lehti & Co

Webinaarin kellonaika Klo 9-11

Huostaanottoprosessi hallinto-oikeudessa

 • Huostaanottohakemuksen laatiminen
 • Mitä selvitystä hallinto-oikeudelle tulee toimittaa
 • Vastaselityksen ja lausuntojen antaminen
 • Kirjalliseen menettelyyn liittyviä erityistilanteita
 • Esiintyminen suullisessa käsittelyssä ja siihen valmistautuminen

Kenelle: Lastensuojelun esimiehet sekä huostaanottohakemuksen laatimiseen ja suulliseen käsittelyyn osallistuvat työntekijät. Webinaarissa perehdytään huostaanottoprosessin perusteisiin sekä käydään läpi oikeudellisia ja käytännön erityistilanteita, joten webinaari sopii erinomaisesti niin vasta-aloittaneille kuin kokeneemmillekin sote-ammattilaisille.

Kouluttaja: Asiantuntija, OTM Assi Uuskallio, Lehti & Co sekä OTM Ville-Sakari Ervasti, esittelijä Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa

Webinaarin kellonaika Klo 13-15

Vammaispalveluiden järjestäminen - uutta oikeuskäytäntöä

 • Käydään läpi uusimpia korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä vammaispalveluista
 • Käydään läpi uusimpia eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuja vammaispalveluista
 • Mikä merkitys päätöksillä on käytännön työhön

Kenelle: Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät ja esimiehet, osasto- ja asiakassihteerit ja asiakashallinnasta vastaavat

Kouluttaja: Asiantuntija, OTM Liisa Murto, Lehti & Co

Webinaarin kellonaika Klo 14-16

Edunvalvonta-asiakkaan taloudelliset ja henkilöä koskevat asiat

 • Miten taloudelliset asiat tulee hoitaa? Mistä asiakas voi määrätä itse?
 • Miten käyttövarojen suuruus määritellään?
 • Mitkä ovat henkilökohtaisia asioita? Päättääkö niistä edunvalvoja vai asiakas?

Kenelle: Sote-ammattilaiset tai järjestöjen työntekijät, jotka toimivat ikäihmisten palveluiden tai neuvonnan parissa, muut edunvalvonnasta kiinnostuneet.

Kouluttaja: Asiantuntija, OTM, VT Sari Elomaa, Lehti & Co

Webinaarin kellonaika Klo 14-16