IMO-ajankohtaispäivä 2023

Helsinki 30.11.2023

Ajankohta ja paikka

Torstai 30.11.2023

IMO-ajankohtaispäivä klo 9-16 Iltatilaisuus klo 16-18

BioRex Tripla Fredikanterassi 1, Helsinki

IMO-ajankohtaispäivä 2023

Kiitos kaikille IMO-ajankohtaispäivään 2023 osallistuneille! Nähdään taas ensi vuonna!

IMO-ajankohtaispäivä tarjoaa tuoreimman tiedon itsemääräämisoikeudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Päivän aikana saat oman alasi erityistietoa itsemääräämisoikeudesta sekä hyödyllisiä vinkkejä työsi kehittämiseen.

IMO-ajankohtaispäivä tuo yhteen sote-alan toimijat ja tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden vuoropuheluun eri alojen ammattilaisten kanssa. Alustajina ja keskustelijoina on laaja kattaus alan parhaita asiantuntijoita ikääntyneiden palvelujen, vammaispalvelujen, kehitysvammaisten palvelujen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta.

Päivän keskiössä on itsemääräämisoikeus. Tänä vuonna haemme vastauksia erityisesti kolmeen teemaan:

 • Miten toimitaan, kun asiakkaan itsemääräämisoikeutta koskeva yksityiskohtainen sääntely puuttuu?
 • Miten varmistetaan vammaisten lasten itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden toteutuminen?
 • Miten ratkaista tilanteet, joissa asiakas ja viranomainen ovat eri mieltä asiakkaan tarpeista ja palveluiden järjestämisestä?

Kenelle?

Koulutus on suunnattu kaikille sote-alan toimijoille: palveluntuottajille, järjestöille ja viranomaisille

Missä ja milloin?

Tapahtuma järjestetään hybridinä 30.11.2023 Bio Rex Triplassa Helsingin Pasilassa.

Tervetuloa mukaan paikan päälle tai etänä tietokoneeltasi! Lähiosallistujille on tarjolla mahdollisuus verkostoitumiseen myös iltatilaisuudessa, joka sisältyy tapahtuman hintaan.

Hinnat:

 • Etäosallistuminen 200 €
 • Lähiosallistuminen 285 € (sis. tarjoilut ja iltatilaisuuden)

Hintoihin lisätään + alv. 24 %.

Ryhmäalennus:

 • 5-9 henkilöä: -20 %
 • 10+ henkilöä: -30 %

Kysy ryhmäalennusta tai lisätietoja tapahtumasta sähköpostitse: koulutukset@lehtijakumppanit.fi

Tunnelmia viime vuodelta

Runsaasti erilaisia näkökulmia, joista saa ”eväitä” työhön. Valtavan taitavia puhujia. Erilaisia näkökulmia, joiden pohjalta voi omassa yksikössä nostaa IMOsta keskustelua.

Sain paljon varmuutta edistää IMOa omalta osaltani. Opin koulutuksesta paljon.

”Paljon uutta tietoa ja toisaalta selvensi myös kuvaa itsemääräämisoikeudesta monenlaisissa yhteyksissä ja eri tilanteissa. Käytännön esimerkit erinomaisia tukemassa ymmärrystä. Erinomaisesti lakiperustaa ja perus- ja ihmisoikeuksia. Todella hyviä ja mielenkiintoisia esityksiä, myös paneeli oli onnistunut.”


Ajankohtaista

Voit seurata IMO-ajankohtaispäivän tapahtumapäivityksiä ja osallistua somekeskusteluun tunnisteella #IMO23

Ohjelma (muutokset mahdollisia)

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Tervetuloa IMO-ajankohtaispäivään 2023

Ei lainsäädäntöä rajoitustoimenpiteistä – miten turvaan hyvän hoidon ja huolenpidon?

Lainsäädäntö sisältää rajoitustoimia koskevat säännökset vain kehitysvammaisten erityishuollossa, lastensuojelun sijaishuollossa ja tahdosta riippumattomassa psykiatrisessa sairaanhoidossa. Asiakkaiden hyvä huolenpito ja suojelu edellyttää joskus rajoittamista myös ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden palveluissa sekä päihde- ja mielenterveyspalveluissa.

Aamupäivän puheenvuoroissa pohdimme, miten näissä palveluissa huolehditaan asiakkaiden ja muiden ihmisten turvallisuudesta sekä asiakkaan ja työntekijän oikeusturvasta.

Asiantuntija Sanna Ahola, Ihmisoikeuskeskus

Yksikön päällikkö Paula Ahonen, Sininauha Oy

Asiantuntija, OTM, LLM Assi Uuskallio, Lehti & Co

Lounas

Vammaisen lapsen itsemääräämisoikeus

Sosiaalihuoltolaki edellyttää vammaisen lapsen itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden huomioimista. Iltapäivällä pureudumme aiheeseen sekä lainsäädännön että sosiaalityön käytännön näkökulmasta.

Asiantuntija, OTM Amanda Lindström, Lehti & Co

Johtava sosiaalityöntekijä Martina Nygård, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Iltapäiväkahvi

Asiantuntijakeskustelu: Asiakkaan ja viranomaisen yhteistyö takkuaa – palvelujen antaminen vaarantuu

Iltapäivän asiantuntijakeskustelussa etsimme ratkaisuja tilanteisiin, joissa asiakkaan, omaisten ja viranomaisen yhteistyö takkuaa ja palvelujen antaminen vaarantuu.

 • Asiakkaan, omaisten ja viranomaisen yhteistyön ongelmatilanteet
 • Asiakkaan mahdollisuus vaikuttaa palveluihinsa
 • Asiakkaan itsemääräämisoikeus ja työntekijän työturvallisuus
 • Asiakkaan suojelun tarve
 • Asiakkaan asema ja oikeuksien toteutuminen

Alustajina ja keskustelijoina

Sosiaalityön esimies Lea Finer, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vammaispalvelut

Toiminnanjohtaja Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto

Vammaissosiaalityön päällikkö Teija Motturi, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Lakimies, Elina Nieminen, Invalidiliitto ry

Keskustelun vetäjinä

Asiantuntija, OTM Susanna Lehti, Lehti & Co

Yhteenveto

Päivän aiheiden puintia ja verkostoitumista cocktail-tilaisuuden merkeissä

Puhujat

IMO-ajankohtaispäivä puhuja Sanna Ahola

Sanna Ahola

Asiantuntija Ihmisoikeuskeskus

Sanna Ahola toimii ihmisoikeuskeskuksessa ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden oikeuksien asiantuntijana. Hänen työnsä koostuu ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden oikeuksien edistämisestä ja seurannasta kansallisesti ja kansainvälisesti. Ahola on koulutukseltaan juristi ja on toiminut ennen työtään Ihmisoikeuskeskuksessa asiantuntijana, THL:ssä sekä pitkään vammaisjärjestön juristina.

IMO-ajankohtaispäivän puhuja Paula Ahonen

Paula Ahonen

Yksikön päällikkö Sininauha Oy

Paula Ahonen työskentelee Sininauha Oy:n Ruusulankadun yksikön päällikkönä Helsingissä. Ruusulankadun asumispalveluyksikössä on asunto 92 asunnottomuustaustaiselle helsinkiläiselle, joilla on mielenterveys ja päihdehaasteisiin liittyvää asumisen tuen tarvetta. Sininauhasäätiö-konsernissa Ahonen on työskennellyt vuodesta 2016 alkaen eri tehtävissä. Hän on koulutukseltaan sosionomi-diakoni (AMK) sekä ratkaisukeskeinen työnohjaaja.

IMO-ajankohtaispäivä puhuja Lea Finer

Lea Finer

Sosiaalityön esimies, YTM, sosionomi (AMK) Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vammaispalvelut

Lea Finer työskentelee Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vammaissosiaalityössä esihenkilönä. Hänellä on pitkä työkokemus kehitysvammatyöstä ja vammaissosiaalityöstä. Hän toimii sosiaalityön edustajana asiantuntijatyöryhmissä, joissa seurataan ja arvioidaan yksiköiden asukkaiden itsemääräämisoikeuden tukemista ja rajoittamisen tarvetta.

IMO-ajankohtaispäivä puhuja Susanna-Hintsala

Susanna Hintsala

Toiminnanjohtaja Kehitysvammaliitto

Susanna Hintsala toimii Kehitysvammaliiton toiminnanjohtajana ja on kiinnostunut erityisesti keinoista, joilla itsemääräämistä voidaan tukea ja rajoitustoimien käyttöä vähentää

Susanna Lehti

Susanna Lehti

Asiantuntija, OTM Lehti & Co

Susanna Lehti on pitkään kunta- ja yksityisellä sektorilla toiminut sosiaali- ja terveyspalvelujen juridiikkaan ja julkisiin hankintoihin erikoistunut lakimies. Hän on perehtynyt vaativiin sosiaalipalveluihin ja sote-palveluhankintojen kilpailuttamiseen.

Amanda Lindström Asiantuntija, OTM

Amanda Lindström

Asiantuntija, OTM Lehti & Co

Amanda Lindström on oikeustieteen maisteri ja perehtynyt erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon juridiikkaan. Hän on ollut mukana valmistelemassa muun muassa mielenterveys- ja päihdepalvelulainsäädäntöä korkeakouluharjoittelussa sosiaali- ja terveysministeriössä.

IMO-ajankohtaispäivä puhuja Teija Motturi

Teija Motturi

Vammaissosiaalityön päällikkö Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Teija Motturi työskentelee Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen vammaissosiaalityön päällikkönä. Hän on kerryttänyt johtamisosaamistaan monien eri organisaatioiden ja eri sosiaalipalvelujen toimialoilta. Motturille on tärkeää sujuvien asiakasprosessien kehittäminen sekä varmistaminen, että asiakkaat saavat tarpeidensa mukaiset palvelut.

IMO-ajankohtaispäivä puhuja Elina Nieminen

Elina Nieminen 

Lakimies, OTM Invalidiliitto ry 

Elina Nieminen on vammaisten ihmisten eri elämän vaiheisiin liittyvien oikeuksien lakimies. Niemisellä on laaja kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta ja toimeenpanosta sekä liikkumisen oikeuksiin liittyvistä erityiskysymyksistä. Hänellä on asiantuntijajäsenyyksiä lukuisissa lainsäädännön kehittämishankkeissa ja -valmisteluissa sekä luottamustoimissa.

IMO-ajankohtaispäivä puhuja Martina Nygård

Martina Nygård

Johtava sosiaalityöntekijä, vammaissosiaalityö Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Martina Nygård on vammaissosiaalityön asiantuntija, joka on kerryttänyt vahvaa osaamistaan eri vammaispalvelujen rooleissa noin kahden vuosikymmenen ajan. Nygård on kiinnostunut vammaisten lasten osallisuudesta ja itsemääräämisoikeudesta sekä siitä, miten lapsen omaa toimijuutta voidaan tukea vammaissosiaalityön keinoin.

Assi Uuskallio

Assi Uuskallio

Asiantuntija, OTM, LLM Lehti & Co

Assi Uuskallio on lastensuojelun ja vammaispalvelun lakimies. Hän on kiinnostunut erityisesti perus- ja ihmisoikeuskysymyksistä ja on OTM-tutkinnon lisäksi tehnyt tutkinnon kansainvälisistä ihmisoikeuksista.