Juridiikkaa pintaa syvemmältä

Olemme sosiaali- ja terveystoimen juridiikan ja julkisten hankintojen monipuolinen asiantuntijatoimisto.

Tarjoamme kokonaisvaltaiset asiantuntija- ja koulutuspalvelut sote-ammattilaisten, palvelunjärjestäjien ja palveluntuottajien tueksi.